น่าน สั่งปิด 2 หมู่บ้าน คลัสเตอร์ทำบุญข้าวใหม่ โยงตลาดวโรรส

น่าน สั่งปิด 2 หมู่บ้าน คลัสเตอร์ทำบุญข้าวใหม่ โยงตลาดวโรรส

สถานการณ์ COVID-19 จ.น่าน ล่าสุด สั่งปิดหมู่บ้าน 2 แห่ง 14 วัน หลับพบคลัสเตอร์พิธีทำบุญข้าวใหม่ ติดเชื้อแล้ว 80 คน เชื่อมโยงผู้เดินทางมาจากตลาดวโรรส

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีคำสั่งมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 สั่งปิด 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว และหมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญสุข ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน หลังพบมีการแพร่ระบาดโรคลุกลาม และมีผู้ติดเชื้อโควิค-19 แล้ว ถึง 80 คน จากคลัสเตอร์พิธีทำบุญข้าวใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงโรคมาจากผู้ที่เดินทางมาจากตลาดวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่โดยไม่ลงทะเบียน "น่านปลอดภัย" และเข้าไปทำกิจกรรม ประกอบศาสนกิจในโบสถ์ ไปร่วมพิธีทำบุญข้าวใหม่ และลงแขกเกี่ยวข้าว และยังมีทีท่าพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คำสั่งให้ทำการปิดหมู่บ้านห้ามคนในออกและคนนอกห้ามเข้าหมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายประชากรพื้นที่เสี่ยง การเดินทางออกนอกพื้นที่ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ให้ลงทะเบียน และตรวจ ATK และกำหนดจุดรายงานตัว แจ้งไทม์ไลน์ ตั้งจุดตรวจหัว ท้ายหมู่บ้าน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน เรียนออนไลน์แทน

ส่วนโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ให้หยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 14 วัน งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การสังสรรค์ การประกอบศาสนกิจ การลงแขกทำนา งดรวมคนหมู่มากตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับ ห้ามรับประทานในร้าน จำกัดระยะเวลาในการออนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 21.00-04.00 น. งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในพื้นที่ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้ประชาชนในพื้นที่ทันทีหลังตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ เพื่อให้ประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรได้ตามฤดูกาล