ด่วน เตือน 15 จังหวัดเฝ้าระวัง "ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก" ช่วง 10-12 พ.ย.2564

ด่วน เตือน 15 จังหวัดเฝ้าระวัง "ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก" ช่วง 10-12 พ.ย.2564

กรมทรัพยากรธรณี ออกประกาศ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัย "ดินถล่ม" และ "น้ำป่าไหลหลาก" พื้นที่ 15 จังหวัดในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 

(10 พ.ย.2564) กรมทรัพยากรธรณี ออกประกาศ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัย "ดินถล่ม" และ "น้ำป่าไหลหลาก" ในระยะ 2-3 วันนี้

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- พนังกั้นแม่น้ำชีขาด น้ำทะลักท่วมนาข้าว เตือนพื้นที่พร้อมรับมวลน้ำ

- กอนช. เตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนระลอกสอง 21-26 พ.ย. เร่งตรวจสอบคันกั้นน้ำ

- เกาะติด "น้ำท่วม" เพชรบุรีน้ำล้นตลิ่งกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ 4 อำเภอ

 

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 

 

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณดังต่อไปนี้

 

  • อำเภอบางสะพาน บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • อำเภอเมือง สวี ท่าชนะ จังหวัดชุมพร
  • อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • อำเภอนบพิตำ ลานสกา ขนอม ทุ่งสง ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • อำเภอยะหริ่ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี
  • อำเภอรามัน เบตง ธารโต จังหวัดยะลา
  • อำเภอเมือง ตากใบ แว้ง ยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส 

 

เนื่องจากมีฝนตกหนัก วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร และมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว ซึ่งอาจทำให้ชั้นดินเกิดการอุ้มน้ำไว้มาก อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

ด่วน เตือน 15 จังหวัดเฝ้าระวัง "ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก" ช่วง 10-12 พ.ย.2564