สสน. เตือน ใต้ฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูงทำอุทกภัยรุนแรงขึ้น

สสน. เตือน ใต้ฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูงทำอุทกภัยรุนแรงขึ้น

สสน. เตือนฝนตกหนักในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ จ. เพชรบุรี ถึง นราธิวาส ต่อเนื่องถึงวันที่ 15 พ.ย. อาจทำให้เกิดดินถล่ม น้ำไหลหลาก น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง โดยภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจะเป็นปัจจัยให้อุทกภัยรุนแรงขึ้นได้

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) กล่าวว่า อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก ร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำจากมาเลเซียทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ จ. เพชรบุรี ถึง จ.นราธิวาส ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (9 พ.ย. 64) หลายพื้นที่วัดปริมาณฝน 24 ชั่วโมงมากกว่า 100 มิลลิเมตร สอดคล้องของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จากแบบจำลองสภาพอากาศของ สสน. พบว่า จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พ.ย. โดยคาดว่า ปริมาณฝนจะวัดได้ 100-200 มิลลิเมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมได้

สสน. เตือน ใต้ฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูงทำอุทกภัยรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนซึ่งเกิดในช่วงเดียวกับที่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ซึ่งภาวะน้ำหนุนกรุงเทพฯ จะคลี่คลายวันพรุงนี้แล้ว แต่ในภาคใต้จะยังคงมีต่อเนื่องถึงวันที่ 14 พ.ย. จึงอาจทำให้การระบายน้ำออกทะเลทำได้ช้า เมื่อฝนตกหนักอาจเกิดอุทกภัยรุนแรงได้ ขณะนี้ได้รายงานต่อกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้ว

สสน. เตือน ใต้ฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูงทำอุทกภัยรุนแรงขึ้น

สสน. เตือน ใต้ฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูงทำอุทกภัยรุนแรงขึ้น