สภาอุตสาหกรรม เร่งรัฐ MOU แรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาขาดแคลน 5 แสนคน

สภาอุตสาหกรรม เร่งรัฐ MOU แรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาขาดแคลน 5 แสนคน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนะรัฐเร่งดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าว หนุนการผลิตไทยในช่วงฟื้นตัว คาดว่าต้องการแรงงานไม่ต่ำกว่า 500,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มก่อสร้างและอาหาร

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลเรื่องปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวจำนวนมากที่เดินทางกลับประเทศในช่วงที่ผ่านมา โดยเอกชนมีความเห็นให้รัฐมีการทำความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือ MOU เรื่องการกำหนดโควตาส่งกำลังแรงงานข้ามประเทศตามที่มีการสำรวจความต้องการแรงงาน ให้มีการตรวจสุขภาพและการกักตัว

ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการอนุญาตอย่างถูกกฎหมายก็จะกลายเป็นปัญหาการลักลอบเข้าเมืองกลายเป็นความเสี่ยง ทั้งนี้ในภาคอุตสาหกรรมคาดว่ามีความต้องการแรงงานไม่ต่ำกว่า 500,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาหาร

 

ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและในประเทศที่ถูกแช่แข็งราวสองปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกโรงงานมีคำสั่งการผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการส่งออก รวมถึงในช่วงที่ผ่านมามีการกักตุนสินค้าน้อยลง หลายโรงงานเร่งปล่อยสินค้าในคลังจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ในตอนนี้ความต้องกำลังการผลิตจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกคราว