ลงทะเบียนค่าไฟ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอรับเงินคืน 315 บาท

ลงทะเบียนค่าไฟ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอรับเงินคืน 315 บาท

ผู้ถือ "บัตรคนจน" เตรียมรับเงินอีก! เปิดมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา กระทรวงการคลัง โดยประชาชนจะต้อง "ลงทะเบียนค่าไฟ" ผ่านเว็บการไฟฟ้า แล้วรอรับ "คืนเงินค่าไฟ" 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน รวมผู้มีสิทธิ์ 13.53 ล้านคน

ไม่กี่วันที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ "ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา" ให้กับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจนเท่านั้น (ใครไม่มีบัตรสวัสดิการฯ หมดสิทธิ์!) รวมผู้มีสิทธิ์ในมาตรการนี้ 13.53 ล้านคน โดยจะมีการ "คืนเงินค่าไฟ" ให้ประชาชน จำนวน 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนรู้เงื่อนไขการรับเงินคืน และวิธีการลงทะเบียนค่าไฟ ผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกครั้ง ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ "คืนเงินค่าไฟ" ให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 • ลดภาระค่าไฟฟ้า ให้สิทธิประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

 • กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ "คืนเงินค่าไฟ" วงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

2. หลักเกณฑ์ "ลดค่าน้ำประปา" รัฐช่วยจ่าย 100 บาท

 • ลดค่าน้ำประปา ให้สิทธิ์ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)
 • สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

3. วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ "ลดค่าไฟ"

3.1) เข้าไปที่เว็บไซต์ "การไฟฟ้านครหลวง" คลิกที่นี่ หรือ เว็บไซต์ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" คลิกที่นี่ 

3.2) กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

3.3) กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หลัก หรือ 10 หลัก)

3.4) กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

3.5) กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

3.6) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.7) กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน และกรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน"

ลงทะเบียนค่าไฟ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอรับเงินคืน 315 บาท

ลงทะเบียนค่าไฟ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอรับเงินคืน 315 บาท

หมายเหตุ : กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่

 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง 
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

4. วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ "ลดค่าน้ำประปา"

4.1) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ลดค่าน้ำประปา ผ่านทางเว็บไซต์ "การประปาส่วนภูมิภาค" คลิกที่นี  หรือ "การประปานครหลวง" คลิกที่นี่  

4.2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

4.3) กรอกเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุบนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่าน

4.4) กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) พร้อม "เลือกสาขา" ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการลดค่าน้ำประปา

4.5) กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ และ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ จากนั้นเลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

ลงทะเบียนค่าไฟ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอรับเงินคืน 315 บาท

หมายเหตุ : กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน