เช็คด่วน กฟภ.เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่มวันนี้

เช็คด่วน กฟภ.เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่มวันนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้

(5 พ.ย.2564) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้

 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์

 

1.ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีนิติบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก)

 

2.เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่

 

3.ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์ (G)

 

4. การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS

 

5. ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงาน กฟภ.และผ่านแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus เท่านั้น

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็คด่วน กฟภ.เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่มวันนี้

 

CR : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค