เปิดเงื่อนไข "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัล ใครมีสิทธิบ้าง

เปิดเงื่อนไข "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัล ใครมีสิทธิบ้าง

เปิดเงื่อนไข "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัลส่งท้ายปี 2564 กับ "ธนาคารออมสิน" สำหรับผู้ที่ฝากสลากฯระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2564

เปิดเงื่อนไข "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัลส่งท้ายปี 2564 กับ "ธนาคารออมสิน" สำหรับผู้ที่ฝากสลากฯระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งรางวัลพิเศษนี้ ไม่รวมรางวัลที่ออกปกติประจำทุกเดือน จะทำการออกรางวัล 2 ครั้งในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 10 รางวัล และในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 อีก 10 รางวัล

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปีลุ้นรางวัลพิเศษ รวมคำถามวิธีลงทะเบียนจองสิทธิ

 

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี

 

 • ต้องเป็นผู้ฝาก "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

 

เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัลรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล

 

ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

 

 • ครั้งที่ 1 วันที่  1  ธันวาคม 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

 

การรับเงินรางวัลพิเศษ โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

รายละเอียดการลงทะเบียนจองสิทธิฯ 

 

- ลงทะเบียนจองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง) สามารถเลือกสาขาและวันที่ฝากสลากฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 30 ธันวาคม 2564

 

เมื่อจองสิทธิสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ โดยธนาคารจะส่ง SMS วันละ 2 รอบดังนี้ จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.01 – 18.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 20.00 น. , จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 18.01 – 06.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

 

ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิฯ มี 2 ช่องทาง คือ ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ Line Official Account GSB Society

 

 

หลักเกณ์เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิเพื่อฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี มีดังนี้

 

 • บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ
 • นิติบุคคล ใช้เลขทะเบียนการค้าเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ

 • สามารถเลือกสาขา / วันที่จะใช้บริการ/จำนวนเงินที่จะฝากสลากฯ

 • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้ตั้งแต่ 100 บาท (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด

 • กรณีต้องการจองสิทธิฝากสลากฯ มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ขอให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่ต้องการใช้บริการ

 • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้มากกว่า 1 ครั้ง

 • สามารถลงทะเบียนจองสิทธิฯ แทนผู้อื่นได้