ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี" ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ 11/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 ด 2840039    งวดที่ 9 P 6143723    งวดที่ 10 V 1845114

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 บ 0615605    งวดที่ 10 F 6249302    งวดที่ 10 K 4029545
งวดที่ 10 M 0725738    งวดที่ 10 S 8220452

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0477959    1257328    1515319    7492755    7840603


 

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

4070200    4084909    5486899    6150384    6212326

7090897    7473853    9070327    9085340    9104507

อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

0721786    0748270    0894118    1470003    1549441

2787996    3023182    4811309    4842251    5233402

5322210    5522085    5943306    6062061    7059328

7946967    8675000    9201945    9485527    9638604

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท

147910    935468

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท

29730    31348

เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท

3177    3965    4008    8200

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564