ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี" ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ 11/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 208 ท 3688769

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 212 J 8789233

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 2,530 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

2951479    3866748    4862051    5919239    9459385

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204   620 อันดับ   อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 213   4,440 อันดับ   อันดับละ 3,000 บาท

1681274    1788652    3778280    4282214    4947970

5082654    5367277    8158304    8909156    9399162

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 7,590 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0868660    2472523    2661318    2915360    4410978

4998479    5804541    5880217    5993576    6340333

7351028    7726063    8890605    9413805    9583101

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202   46,786 อันดับ   อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204   12,790 อันดับ   อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206   73,259 อันดับ   อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 213   368,302 อันดับ   อันดับละ 50 บาท

2687

เลขท้าย 3 ตัว   ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202   467,836 อันดับ   อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204   127,874 อันดับ   อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206   732,575 อันดับ   อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 213   3,682,748 อันดับ   อันดับละ 20 บาท

057

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564