"สลากออมสินพิเศษ" 2 ปีลุ้นรางวัลพิเศษ รวมคำถามวิธีลงทะเบียนจองสิทธิ

"สลากออมสินพิเศษ" 2 ปีลุ้นรางวัลพิเศษ รวมคำถามวิธีลงทะเบียนจองสิทธิ

รวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนการจองสิทธิ "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัลส่งท้ายปี 2564 กับ "ธนาคารออมสิน"

รวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนการจองสิทธิ "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัลส่งท้ายปี 2564 กับ "ธนาคารออมสิน" สำหรับผู้ที่ฝากสลากฯระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งรางวัลพิเศษนี้ ไม่รวมรางวัลที่ออกปกติประจำทุกเดือน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดเงื่อนไข "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัล ใครมีสิทธิบ้าง

 

โดยการออกรางวัล "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี จะทำการออกรางวัล 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 10 รางวัล และในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 อีก 10 รางวัล

 

ขณะเดียวกันทาง "ธนาคารออมสิน" ได้รวมคำถาม Q&A สำหรับข้อสงสัย  "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี เพื่อไขความสงสัยให้แก่ผู้ที่สนใจลงทะเบียนการจองสิทธิ เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ 

 

"สลากออมสินพิเศษ" 2 ปีลุ้นรางวัลพิเศษ รวมคำถามวิธีลงทะเบียนจองสิทธิ

 

1.ทำไมต้องเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก)?

 

ตอบ : เนื่องจาก ธนาคารได้หยุดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ฝากเป็นอย่างมาก จึงได้รับการเรียกร้องจากผู้ฝากเป็นจำนวนมาก ขอให้ธนาคารเปิดรับฝากสลากฯ (ใบสลาก) รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างปกติ จึงให้มีการรับฝากสลากฯ (ใบสลาก)

 

2.ทำไมต้องลงทะเบียนการจองสิทธิ?

 

ตอบ : เพราะสลากฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทำให้ในแต่ละครั้งที่เปิดรับฝากสลากฯ จะทำให้มีผู้ฝากเข้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก จนเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากความหนาแน่นของจำนวนผู้ฝาก ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ฝากและพนักงาน ธนาคารจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการรับฝากสลากฯ

 

โดยวิธีการจองสิทธิฝากสลากฯ ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการที่ธนาคารออมสินสาขาตามความเหมาะสมของจำนวนลูกค้าแต่ละสาขา

 

3.รายละเอียดการลงทะเบียนจองสิทธิฯ

 

ตอบ : ลงทะเบียนจองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

  • สามารถเลือกสาขาและวันที่ฝากสลากฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 30 ธันวาคม 2564

  • เมื่อจองสิทธิสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ โดยธนาคารจะส่ง SMS วันละ 2 รอบ คือ จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.01 – 18.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 20.00 น. , จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 18.01 – 06.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

 

4.ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิฯ?

 

ตอบ : มี 2 ช่องทาง คือ ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ Line Official Account GSB Society

 

5.หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ เพื่อฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี?

 

ตอบ : หลักเกณ์เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิเพื่อฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี มีดังนี้

 

  • บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ
  • นิติบุคคล ใช้เลขทะเบียนการค้าเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ
  • สามารถเลือกสาขา / วันที่จะใช้บริการ/จำนวนเงินที่จะฝากสลากฯ
  • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้ตั้งแต่ 100 บาท (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด
  • กรณีต้องการจองสิทธิฝากสลากฯ มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ขอให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่ต้องการใช้บริการ
  • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้มากกว่า 1 ครั้ง
  • สามารถลงทะเบียนจองสิทธิฯ แทนผู้อื่นได้

 

6.ลงทะเบียนจองสิทธิฯ แล้วไม่ได้รับ SMS ต้องทำอย่างไร?

 

ตอบ : สามารถถ่ายภาพหน้าจอการจองสิทธิสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการฝากสลากฯ และ สามารถตรวจสอบการจองสิทธิฯ หลังจากจองสิทธิฯ สำเร็จได้ที่ www.gsb.or.th

 

7.หากต้องการเปลี่ยนแปลง สาขา/วันที่จำนวนเงินที่จองหรือยกเลิกการจองสิทธิทำได้หรือไม่?

 

ตอบ : สามารถทำได้ โดยเข้าไปตรวจสอบการจองสิทธิที่ www.gsb.or.th โดยเลือกปุ่ม “ยกเลิกข้อมูลการจองสิทธิฯ” ก็จะสามารถทำการจองสิทธิฯ ใหม่ได้ เพื่อเลือก สาขา/วันที่/จำนวนเงินที่จองได้ตามที่ต้องการ

 

8.บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีขั้นตอนการฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี อย่างไรบ้าง

 

ตอบ : ผู้ฝาก หรือนิติบุคคล นำ SMS ที่ได้รับจากการลงทะเบียนจองสิทธิฯ หรือภาพถ่ายหน้าจอลงทะเบียน จองสิทธิฯ สำเร็จ มาแสดงที่สาขาเพื่อฝากสลากฯ

 

9.ผู้ที่จองสิทธิสามารถให้บุคคลอื่นไปฝากสลากฯ แทนได้หรือไม่

 

ตอบ : ผู้จองสิทธิ สามารถมอบให้ผู้อื่นไปฝากสลากแทนได้ กรณีที่มีทะเบียนสลาก และได้ทำการผูกบัญชีคู่โอนไว้แล้ว

 

10.ผู้ฝากสามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้หรือไม่

 

ตอบ : ไม่สามารถโอนสิทธิได้ สิทธิในการฝากสลากฯ ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ-สกุล ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเท่านั้น

 

CR ธนาคารออมสิน