"รัฐบาล" ปลื้ม "เปิดประเทศ" คึกคัก ต่างชาติ ทยอยเดินทางเข้า ไทย

"รัฐบาล" ปลื้ม "เปิดประเทศ" คึกคัก ต่างชาติ ทยอยเดินทางเข้า ไทย

"โฆษกรัฐบาล" เผย เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว คึกคัก ส่งสัญญาณบวก ต่างชาติ ทยอยเดินทางเข้าไทย นักเรียนเริ่มเข้าเรียนวันแรกในบางพื้นที่แล้ว "นายกฯ" สั่งคุมเข้ม ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จากการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีนักท่องเที่ยวจากสายการบินต่างประเทศต่างๆทยอยเดินทางเข้าไทย โดยเที่ยวบินแรกที่เดินทางเข้าไทย คือเที่ยวบิน ที่ NH 805 เดินทางจากสนามบินโตเกียวนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมผู้โดยสาร 43 คน เป็นคนไทย 32 คน และชาวต่างชาติอีก 11 คน โดย ทั้งหมดถูกตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นซึ่งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิบัติงานด้วยความรัดกุมสวมชุด PPE อำนวยความสะดวก ตรวจสอบเอกสารและคัดกรองผู้โดยสารตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด 

โดยวันนี้จะมีทั้งหมด 61 เที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินโดยสารส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินจากยุโรปเป็นหลัก ขณะที่จำนวนผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2,300 คนและคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศอีกบางส่วน รวมมีคนเดินทางเข้าประเทศประมาณ 3,000 คน รวมวันที่ 1-5 พ.ย.นี้ มีสายการบินต่างชาติทั่วโลกที่จะทำการบินเข้า และออกประเทศไทย มีทั้งหมด 27 สายการบิน มีผู้โดยสารรวม 15,230 คน

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ รายงานบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ในหลายพื้นที่ ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาโรงเรียนหลังจากเริ่มทำการเปิดทำการเรียนการสอนในวันแรกท่ามกลางการรักษามาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 โดยเน้นการให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกแห่งที่ได้เปิดการเรียนการสอน มีความพร้อมทั้งในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยซึ่งให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดย กระทรวงศึกษาธการได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ในรูปแบบผสมผสานหรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ยังได้ติดตามการเปิดประเทศวันแรกของไทย ฝากคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ ทหารครู แรงงานและสาธารณสุข ตลอดจน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพราะการเปิดประเทศควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขที่เคร่งครัด  เพื่อประชาชนคนไทยและทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยกลับมาฟื้นตัวในครั้งนี้