"จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งวิธีเลือกวัน เวลาเข้ารับวัคซีน

"จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งวิธีเลือกวัน เวลาเข้ารับวัคซีน

"โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) โดยสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลา ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

(30 ต.ค.2564) "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) โดยสามารถเข้าไปเลือกวันและเวลาฉีดได้ที่ QR Code หรือ https://www.bchvaccine.com

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

- เปลี่ยนสิทธิ์ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" รพ.เกษมราษฎร์ ทำได้แล้ว 2 ช่องทาง เช็คเลย

- จับตา 1 พ.ย.2564 นี้ วัคซีน "โมเดอร์นา" เตรียมเข้าไทย 560,200 โดส

 

โดยสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป การเข้าสู่ระบบ จำเป็นต้องตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าไปเลือกวันไหนการฉีด ซึ่งวิดีโอการตั้งรหัสผ่านสามารถดูได้ที่นี่ https://fb.watch/8XHxF1xK5D/ (คลิก)

 

"จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งวิธีเลือกวัน เวลาเข้ารับวัคซีน

 

สำหรับวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna)

 

1.เข้าสู่ระบบ กรอกหมายเลขการจอง เลขบัตรประชาชน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก เข้าสู่ระบบ 

 

2.กรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้ 

 

3.เลือกเมนู จัดการการจองวัคซีน/เพิ่มชื่อผู้ฉีดวัคซีน ซึ่งการเลือกวันฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ 

  • (1) กรณีจองฉีดวัคซีนสำหรับ 1 ท่าน เมื่อเลือกเมนู จัดการการจองวัคซีน/เพิ่มชื่อผู้ฉีดวัคซีน ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ฉีด ให้เลือกไปที่แถบเมนู จองวันฉีดวัคซีน เลือกนัดหมาย ซึ่งจะขึ้นวันและเวลา สามารถเลือกตามวันและเวลาที่สะดวก จากนั้นระบบจะออกคูปองมาให้ ให้บันทึกเพื่อนำหลักฐานมายืนยันในวันฉีด

 

"จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งวิธีเลือกวัน เวลาเข้ารับวัคซีน

 

  • (2) กรณีจองฉีดวัคซีนมากกว่า 1 ท่าน เมื่อเลือกเมนู จัดการการจองวัคซีน/เพิ่มชื่อผู้ฉีดวัคซีน ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ฉีด ให้ติ๊กเลือกได้มากกว่า 1 ท่าน เลือกนัดหมาย ซึ่งจะขึ้นวันและเวลา สามารถเลือกตามวันและเวลาที่สะดวก จากนั้นระบบจะออกคูปองมาให้ ให้บันทึกเพื่อนำหลักฐานมายืนยันในวันฉีดเช่นกัน

 

4.เมื่อเลือกวัน และเวลาฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดวันเวลานัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ

ดูคลิปวิธีเลือกวันจอง 

 

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

 

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
  • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,800
  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801-5,600
  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 5,601-6,100

 

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก

 

CR : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์