จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

เครือ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" ประกอบด้วย ประชาชื่น รามคําแหง บางแค รัตนาธิเบศร์ และฉะเชิงเทรา แจ้งลำดับคิวที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) ในเดือนพฤศจิกายน 2564

เครือ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" ประกอบด้วย ประชาชื่น รามคําแหง บางแค รัตนาธิเบศร์ และฉะเชิงเทรา แจ้งลำดับคิวที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการ วัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ "ฉีดวัคซีน" ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "จองโมเดอร์นา" 555 บาท 29 ต.ค.นี้ ได้ฉีดวันไหนเช็คเลย เงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน

- เปลี่ยนสิทธิ์ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" รพ.เกษมราษฎร์ ทำได้แล้ว 2 ช่องทาง เช็คเลย

- เช็คขั้นตอนด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้จอง “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้นภูมิ

 

ผู้ที่จองวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) สามารถเริ่มเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ "ฉีดวัคซีน" ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางโรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลา เข้ารับบริการ ดังนี้

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พ.ย.2564 จำนวน 17,350 โดส

 

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,800
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801-5,600
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 5,601-6,100

 

จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พ.ย.2564 จำนวน 13,500 โดส


 

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,631

 

จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พ.ย.2564 จำนวน 17,900 โดส

 

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,800
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801-5,355

 

จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พ.ย.2564 จำนวน 6,840 โดส

 

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,351

 

จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเวชเดิม) ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พ.ย.2564 จำนวน 3,630 โดส

 

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-300
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 301-600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 601-900
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 901-1,103

 

จองวัคซีนโมเดอร์นาเครือ "เกษมราษฎร์" ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

 

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ หลังจากวันที่เลยลำดับคิวของท่านแล้ว

 

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมเป็นระยะ

 

โดยทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งวิธีการและขั้นตอนการจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในระบบ ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด