จับตา 1 พ.ย.2564 นี้ วัคซีน "โมเดอร์นา" เตรียมเข้าไทย 560,200 โดส

จับตา 1 พ.ย.2564 นี้ วัคซีน "โมเดอร์นา" เตรียมเข้าไทย 560,200 โดส

ทวิตเตอร์ ภาคีบุคลากรสาธารณสุข เผยเอกสารจาก "องค์การเภสัชกรรม" ถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเนื้อหานั้นเป็นรายละเอียดการส่งมอบวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

ภายหลังจากที่ "องค์การเภสัชกรรม" ได้ออกแถลงการณ์โดย ซิลลิค ฟาร์มา เตรียมส่งมอบวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) จำนวน 560,000 โดสส่งถึงประเทศไทยไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้นั้น 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ชัดแล้ว กำหนดวัน "วัคซีนโมเดอร์นา" เข้าไทยล็อตแรก

- จองวัคซีน "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

- "จองโมเดอร์นา" 555 บาท 29 ต.ค.นี้ ได้ฉีดวันไหนเช็คเลย เงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน

 

ล่าสุดมีการเปิดเผยเอกสารจาก "องค์การเภสัชกรรม" ถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเนื้อหานั้นเป็นรายละเอียดการส่งมอบวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ความว่า 

 

ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนโควิต-19 โมเดอร์นา ของบริษัทโมเดอร์นา ซึ่งวัคซีนโควิต-19 ที่ได้สั่งซื้อไปจะมีการนําส่งมอบให้กับประเทศไทย จํานวน 560,200 โดส ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สายการบิน Lufthasa เที่ยวบิน H772 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ 

 

โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหารของ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จํากัด เข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีน นั้น

 

ในการนี้ องค์การเภสัชกรรมจึงขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีนโควิค-19 และทําข่าว ประชาสัมพันธ์ (โดยไม่มีสื่อมวลชน) ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณคลังสินค้า