เช็คขั้นตอนด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้จอง “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้นภูมิ

เช็คขั้นตอนด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้จอง “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้นภูมิ

แจ้งข่าวเช็คขั้นตอนด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้จอง “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Booster Dose

การรับวัคซีน ล่าสุดบ่ายวันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมพร้อมองค์กรนิติบุคคล ยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เปิดระบบยื่นขอจัดสรรวัคซีนทางเลือก Booster Dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” และ “ซิโนฟาร์ม” สำหรับองค์กรนิติบุคคลรายใหม่ที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ผู้รับบริการ ตั้งแต่ 12 คนขึ้นไปต่อองค์กร

เช็คขั้นตอนด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้จอง “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้นภูมิ

ขั้นตอนการยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกสำหรับองค์กรนิติบุคคลรายใหม่

1️ ยื่นความประสงค์ขอรับจัดสรรทาง เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th
2️ กรอกข้อมูลองค์กร เลขทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนและอีเมลผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสานงาน
3️ เลือกชนิดวัคซีนทางเลือก และระบุจำนวนคนที่ประสงค์ขอรับจัดสรร
4️ ตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันและรออีเมลตอบรับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5️ องค์กรได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบ

6️ เข้าสู่ระบบลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทาง เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th
7️ ยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และรับทราบยอดการโอนเงินค่าวัคซีน
8️ นำ Bill Payment จากระบบไปชำระค่าวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด หากเลยกำหนดชำระระบบจะยกเลิกรายการจองวัคซีนขององค์กรท่านโดยอัตโนมัติ

สำหรับองค์กรนิติบุคคลรายที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password เดิมเพื่อเข้าไปดำเนินการแจ้งจองและบันทึกจำนวนวัคซีนที่ต้องการ พร้อมรับทราบยอดการโอนเงินค่าวัคซีนได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

***ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหรือปรับลดจำนวนการจอง/ซื้อวัคซีนในทุกกรณี*** โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันจองวัคซีน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนCOVID19ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์