กองทุนกำลังใจฯ มอบสื่อการสอนให้ความรู้แก่วิทยากรอบรมผู้ต้องขัง

กองทุนกำลังใจฯ มอบสื่อการสอนให้ความรู้แก่วิทยากรอบรมผู้ต้องขัง

กองทุนกำลังใจฯ มอบสื่อการสอนเรื่องต้องรู้ก่อนการประกอบอาชีพ เพื่อใช้ในการให้ความรู้และส่งเสริมวิทยากรเพื่อเข้ามาอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง

กองทุนกำลังใจฯ มอบสื่อการสอนให้ความรู้แก่วิทยากรอบรมผู้ต้องขัง

วันนี้ (28 ต.ค.64) เวลา 11.20 น. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบสื่อการสอน “เรื่องต้องรู้ก่อนการประกอบอาชีพ” จำนวน 34 ชุด เพื่อใช้ในการให้ความรู้และส่งเสริมวิทยากรเพื่อเข้ามาอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง จากนางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ผ่านมาโครงการกำลังใจฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาผลงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเสมอมา ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การเข้าไปในเรือนจำเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังนั้นไม่สามารถทำได้ จึงเล็งเห็นว่า การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นแบบวิดีทัศน์จะสามารถให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังได้อย่างต่อเนื่อง

กองทุนกำลังใจฯ มอบสื่อการสอนให้ความรู้แก่วิทยากรอบรมผู้ต้องขัง

นอกจากนี้ กองทุนกำลังใจฯ ยังได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จากมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ โดยมีเคานต์เจอรัล แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต รองประธานมูลนิธิฯ นางเตือนใจ สินธุวณิก และดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาค ซึ่งมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์) ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบกฏหมายและการบริหารราชการของไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ ดังกล่าวให้ความความสำคัญกับเรื่องการช่วยเหลือด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย

กองทุนกำลังใจฯ มอบสื่อการสอนให้ความรู้แก่วิทยากรอบรมผู้ต้องขัง

ที่มา : โครงการกำลังใจ