‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 'อุปสมบทนาคหลวง'

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 'อุปสมบทนาคหลวง'

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

162652195980

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2564

วันนี้ (17 ก.ค.64) เวลา 17.18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2564พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปีพรรษา 2564 นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับฆราวาส และสามเณร จำนวนรวม 7 ราย อุปสมบทเป็นนาคหลวง ได้แก่

หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สามเณรวายุ สุระมณี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สามเณรภูมินทร์ หงส์ทอง ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สามเณรอาชัญ สะอาดเอี่ยม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชัยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

162652245730