เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเพื่อดูแลเป็นการเฉพาะ ด้านคลัสเตอร์ตลาดต่างๆ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในอีก 3 ตลาด

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และวางแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โดยที่ประชุมได้แจ้งให้เทศบาลนครเชียงใหม่จัดหาสถานที่รองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกที่ต้องเข้ากักตัวใน Local Quarantine ซึ่งเบื้องต้น เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ที่โรงเรียนวัดศรีดอนไชย และหากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะขยายสถานที่ไปยังโรงยิม 1 และโรงยิม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนผู้มีความเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจ ATK เป็นลบ ก็ให้กักตัวเองจนครบ 14 วันต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้ (27 ต.ค. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 56 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดในสมอง ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 54 ราย

เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

ในส่วนของผู้ติดเชื้อมีจำนวน 356 ราย เป็นผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัด 5 ราย คือ เชียงราย 2 ราย กรุงเทพ ชลบุรีและจันทบุรี จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 351 ราย โดยมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 18 ราย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวและคลัสเตอร์เดิมที่สถานพักพิงเด็ก บ้านกิ่งแก้ว วิบูลย์สันติ ถนนวัวลาย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ เนื่องจากมีความยากลำบากในการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล ดังนั้น จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจขึ้นทั้ง 2 สถานที่ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นหน่วยดำเนินการ

ด้านคลัสเตอร์อื่นที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 3 ราย ไซต์งานก่อสร้าง บริษัท อำนาจชัญกิจ โรงแรมดิอิมพรีเรียลแม่ปิง 3 ราย ร้านวัวย่างน้องออย หมู่ 7 บ้านร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง 3 ราย และยังพบผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการกักตัวหรือติดตามจากคลัสเตอร์เดิมอีกจำนวน 152 ซึ่งไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ได้แก่

  • ตลาดเมืองใหม่ 42 ราย
  • ตลาดประตูเชียงใหม่ 18 ราย
  • ชุมชนย่านช้างคลาน 11 ราย
  • ตลาดวโรรส 10 ราย
  • บริษัท เกเบี้ยนโปรดักส์ไทยแลนด์ จำกัด 8 ราย
  • โลตัสคำเที่ยง 5 ราย
  • ตลาดสันป่าข่อย 5 ราย หมู่ 11 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว 4 ราย
  • โรงพยาบาลราชเวช 5 ราย
  • คลัสเตอร์อื่นๆ อีก 44 ราย

รวมถึงพบผู้ติดเชื้อจากครอบครัวและการสัมผัสผู้ติดเชื้ออื่น จำนวน 108 ราย โดยกระจายอยู่ในพื้นที่หลายอำเภอ เนื่องจากมีการกิจกรรมรวมกลุ่ม และที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ จากการสอบสวนโรคพบว่า มีการระบาดของเชื้อจากตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไปยังตลาดอื่นอีก 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดประตูก้อม ตำบลหายยา ตลาดสามแยก ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย และตลาดดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นผู้ได้เดินทางเข้าไปยังตลาดที่มีการระบาดดังกล่าว โดยทีมควบคุมโรคจะได้สอบสวนโรค และดำเนินในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป