อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช เชียงใหม่

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 27 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 859 ราย
2 สงขลา 551 ราย
3 ปัตตานี 532 ราย
4 ยะลา 475 ราย
5 จันทบุรี 358 ราย
6 นครศรีธรรมราช 345 ราย
7 นราธิวาส 331 ราย
8 สมุทรปราการ 306 ราย
9 ชลบุรี 297 ราย
10 เชียงใหม่ 270 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

27/10/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วยสงขลา ปัตตานี ยะลา จันทบุรี นครศรีธรรมราช นราธิวาส สมุทรปราการ ชลบุรี และ เชียงใหม่

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,452 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,730,871 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,846,452 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,828 ราย
---------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,758,297 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,875,315 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,922 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 26 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 72,049,529 โดส
----------------------------
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 371,263 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 401,747 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 38,999 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

เช็ค! ขั้นตอนการขอ Thailand Pass

เอกสารสำหรับลงทะเบียนรับ "คิวอาร์โค้ด" เข้าไทย

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

 


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 245,275,490 ราย 
อาการรุนแรง 75,072 ราย 
รักษาหายแล้ว 222,349,743 ราย 
เสียชีวิต 4,978,726 ราย 
 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 46,497,719 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,214,865 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,748,984 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 8,853,227 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 8,316,019 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,875,315 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี

เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาพลัส AY.1

ยังไม่พบข้อมูลว่ารุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลตาเดิม ตรวจพบ 1 ราย ที่ จ.กำแพงเพชร จึงไม่มีนัยสำคัญที่ต้องทบทวนการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวต่างชาติ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 859 จับตายะลา จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี