“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

วันนี้ (26ต.ค.64) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒนรัฐสมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว..ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล