อ.แม่ริม เปิด Walk In ฉีดวัคซีน คาดสิ้น ต.ค. ยอดเกิน 80%

อ.แม่ริม เชียงใหม่ จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้ประชาชนลงทะเบียนวอร์คอินเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ คาดภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ มียอดฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 80 จากจำนวนผู้ที่ต้องได้รับวัคซีน 64,000 ราย ขณะที่ศูนย์พักคอยที่อำเภอแม่ริม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 40 ราย

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแบบวอร์คอิน มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 ทั้งนี้อำเภอแม่ริม มีจำนวนผู้ที่ต้องได้รับวัคซีนจำนวน 64,000 ราย คาดว่าภายในสิ้นเดือนต.ค. 64 จะมียอดการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 80

ขณะที่ใน อำเภอแม่ริม ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 16 ราย กระจายอยู่ใน 8 ตำบล ได้แก่ ต.โป่งแยง ต.ห้วยทราย ต.สะลวง ต.ริมใต้ ต.แม่แรม ต.ดอนแก้ว ต.สันโป่ง และ ต.เหมืองแก้ว ทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม และ ศูนย์พักคอย ที่อำเภอได้จัดเตรียมไว้ ทำให้ อ.แม่ริมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 จำนวน523 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และ ศูนย์พักคอยจำนวน 163 ราย

สำหรับในวันที่ 22 ต.ค. 64 ทางอำเภอแม่ริมได้จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังให้บริการที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง และวันที่ 26 ต.ค. 64 จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปให้บริการที่วัดป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม ส่วนวันที่ 27 ต.ค.64 จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปให้บริการที่ อบต.โป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ.แม่ริม สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ อสม. หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่ระบุไว้

ส่วนศูนย์พักคอยของอำเภอแม่ริม ใช้สถานที่ของโรงแรมแม่ริมลากูน สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง เริ่มเปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าพักประมาณ 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ที่โรงพยาบาลสนามส่งให้เข้ามาพักในศูนย์พักคอยของอำเภอแม่ริม โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครพิงค์เข้ามาดูแลผู้ป่วยที่เข้ามาพักในจุดนี้อย่างใกล้ชิด