คลัสเตอร์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช โผล่หลายอำเภอ-จับตาไวรัสกลายพันธุ์

คลัสเตอร์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช โผล่หลายอำเภอ-จับตาไวรัสกลายพันธุ์

เฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 หลังอังกฤษเตือนจับตา “เดลต้าพลัส” ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนครศรีธรรมราชใกล้แตะ 700 คาดติดเชื้อสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้พีคสุดเดือน ต.ค.นี้ ล่าสุด พบการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ รพ.มหาราช กระจายในหลายอำเภอ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ยังคงมีสถิตติที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มีรายงานการติดเชื้อในพื้นที่นครศรีธรรมราช สูงถึง 662 คน ซึ่งนับเป็นสถิติที่สูงที่สุดอีกครั้งของนครศรีธรรมราช และคาดว่าจะอยู่ในลำดับ 1 ใน 3ของประเทศ และกำลังขยับเข้าไปใกล้ 700 รายอย่างน่าวิตกส่วนรายงานผู้เสียชีวิตในวันนี้มีจำนวน 2 ราย และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีรายงานการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ที่เดินทางกลับจาก รพ.มหาราช จำนวนนับสิบรายเช่นในอำเภอเชียรใหญ่ 3 ราย ท่าศาลา 1 ราย ปากพนัง 1 ราย สิชล 1 ราย เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย พระพรหม 8 ราย จุฬาภรณ์ 2 ราย เป็นต้นส่วนการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.ขณะนี้สามารถควบคุมได้แล้วรวมมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันจำนวน 77 ราย ส่วนการติดเชื้อของกลุ่มญาติและผู้ป่วยนั้นถูกติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ที่ยังอยู่ในรพ.มหาราช และผู้ที่เดินทางกลับออกไปแล้ว

โดยวานนี้ นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 11 กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจราชการติดตามการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.มหาราช ให้กำลังใจและเร่งรัดการสำรวจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยงภัยต่อการติดเชื้อ โดยนายแพทย์พิทักษ์พล ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์ในขณะนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นมีแนวโน้มการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของภาคใต้นั้นได้หารือกับนักระบาดวิทยาคาดว่าจะถึงจุดสูงสุด หรือพีคสุดในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะเริ่มลดลง

อย่างไรก็ตามในส่วนของการติดตามสายพันธุ์เชื้อนั้นขณะนี้การระบาดหลักเป็น สายพันธุ์เดลต้า และได้รับการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆที่พบได้ทั่วโลกเป็นพิเศษ เช่นที่สหราชอาณาจักร ได้พบการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลต้าที่เรียกว่าเดลต้าพลัส ในส่วนของภาคใต้ตอนบนนายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค ได้สุ่มตรวจสายพันธุ์เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เช่นสายพันธุ์หลักในภาคใต้และสายพันธุ์ในระดับโลกซึ่งได้ดำเนินการตลอดเวลาไม่น่าเป็นห่วง ซึ่งหากพบความผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนทันที