อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 21 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1010 ราย
2 ยะลา 653 ราย
3 นครศรีธรรมราช 630 ราย
4 สงขลา 627 ราย
5 ปัตตานี 543 ราย
6 นราธิวาส 374 ราย
7 ชลบุรี 359 ราย
8 เชียงใหม่ 357 ราย
9 สมุทรปราการ 308 ราย
10 ระยอง 301 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

21/10/64/ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วยจังหวัดภาคใต้ ยะลา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส , ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง , ภาคเหนือ เชียงใหม่ และปริมณฑล อย่าง สมุทรปราการ
 

 
อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,727 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,672,508 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,792,716 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,465 ราย
----------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,699,934 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,821,579 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,559 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 ตุลาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 68,503,058 โดส
------
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 428,656 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 446,015 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 41,285 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 242,793,711 ราย 
อาการรุนแรง 77,097 ราย 
รักษาหายแล้ว 220,075,338 ราย 
เสียชีวิต 4,937,510 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 46,089,415 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,126,682 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,680,489 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 8,589,737 ราย
5. รัสเซีย 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 จำนวน 8,094,825 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,821,579 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา

แนะทำบุญออกพรรษาปีนี้ ขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานบุญ อย่างปลอดภัย คุมเข้มระยะห่าง ลดความแออัด สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอาจเลี่ยงด้วยการอยู่บ้านทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์แทน พร้อมขอความร่วมมือวัดปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ยกระดับความปลอดภัย ทั้ง 3 ด้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด–19

ด้านที่ 1 COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ควบคุมการเข้า–ออก มีจุดคัดกรอง และจุดบริการล้างมือ มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใช้เวลาจัดงานให้สั้นที่สุด

ด้านที่ 2 COVID Free Personnel ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นำพิธี และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

ด้านที่ 3 COVID Free Customer ให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่จัดงานสำหรับสถานที่ปิด และร้อยละ 75 สำหรับสถานที่เปิด

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,010 จับตายะลา นครศรีฯ สงขลา