อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 19 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 19 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

อัพเดท! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมทางหลวง ดินสไลด์และสะพานชำรุด 19 จังหวัด 68 สายทาง 108 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะนี้พบว่า สถานการณ์ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์และสะพานชำรุด จำนวน 19 จังหวัด 68 สายทาง 108 แห่ง โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง  ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร

- ทล.2065 พล - ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์

- ทล.2065 พล - ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์

2. จังหวัดกาญจนบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) 

- ทล.3086 ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ช่วง กม. ที่ 33+800 - 34+500 ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร
- ทล.3306 หนองปรือ - สระกระโจม พื้นที่อำเภอเลาขวัญ ช่วง กม. ที่ 36+200 - 38+550 ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร
- ทล.3480 ปลักประดู่ - ถ้ำธารรอด พื้นที่อำเภอหนองปรือ ช่วง กม. ที่ 18+650 - 18+800 ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร

3. จังหวัดมหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.213 มหาสารคาม - หนองขอน ช่วง กม. ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 เซนติเมตร

4. จังหวัดนครราชสีมา (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 

- ทล. 202 ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ช่วง กม.ที่ 93+611 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ระดับน้ำสูง 10 - 15 เซนติเมตร

5. จังหวัดชัยภูมิ (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 

- ทล.2484 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว กม. ที่ 7+050 - 7+150 ระดับน้ำสูง 30 - 50 เซนติเมตร

6. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 25 - 30 เซนติเมตร

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 25 - 30 เซนติเมตร

- ทล.307 แยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ช่วง กม. ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 70 เซนติเมตร 

7. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 145 เซนติเมตร

- ทล.32  นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 (จุดกลับรถวัดค่าย) ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร 

8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.347 บางกระสั้น - บางปะหัน ช่วง กม. ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 190 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 190 เซนติเมตร

9. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)

- ทล.33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 สะพานคลองทับน้ำ ระดับน้ำสูง 95 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม ระดับน้ำสูง 165 - 170 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 71+230 - 71+กม.ที่ 400 (ช่องคู่ขนานซ้ายทาง) ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

- ทล.3557 ถนนเข้าเมืองสุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 0+700 - 0+726 (สะพานเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร

 10. จังหวัดนครปฐม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 

- ทล.338 พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ช่วง กม. ที่ 24+800 - 25+500 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งนครปฐม) ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1