กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ สัญจรไม่ได้ 8 จังหวัด 18 แห่ง

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ สัญจรไม่ได้ 8 จังหวัด 18 แห่ง

กรมทางหลวง พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่ 17 จังหวัด จำนวน 60 สายทาง 100 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 82 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 18 แห่ง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยให้ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมวางแนวทางป้องกัน ฟื้นฟู เยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ประชาชนให้รับทราบมีรายละเอียด สถานการณ์ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. จังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 8 จังหวัด จำนวน 13 สายทาง 18 แห่ง รายละเอียดดังนี้

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ สัญจรไม่ได้ 8 จังหวัด 18 แห่ง

1. จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 3 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

- ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น  พื้นที่ อำเภอเมือง ช่วง กม. ที่ 329+913

- ทล.2065 พล - ลำชี พื้นที่ อำเภอแวงน้อย ช่วง กม. ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ และ กม. ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์

2. จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ทล.213 มหาสารคาม - หนองขอน พื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ช่วง กม. ที่ 5

3. จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ทล.2484 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว พื้นที่ อำเภอภูเขียว ช่วง กม. ที่ 7

4. จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ พื้นที่ อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม. ที่ 16 และ กม. ที่ 17

- ทล.307 แยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี พื้นที่ อำเภอปากเกร็ด ช่วง กม. ที่ 0

5. จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง พื้นที่ อำเภอบางปะหัน ช่วง กม. ที่ 32 และ กม. ที่ 33

6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

- ทล.347 บางกระสั้น - บางปะหัน พื้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยาช่วง กม. ที่ 40

- ทล.3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน พื้นที่ อำเภอบางบาล ช่วง กม. ที่ 10และ กม.ที่ 11

7. จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่
- ทล.33 สุพรรณบุรี - นาคู พื้นที่ อำเภอเมือง ช่วง กม. ที่ 9
- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี พื้นที่ อำเภอบางปลาม้า ช่วง กม. ที่ 59

8. จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่
- ทล.3306 หนองปรือ - สระกระโจม พื้นที่ อำเภอเลาขวัญ ช่วง กม. ที่ 36 และ กม. ที่ 37
- ทล.3480 ปลักประดู่ - ถ้ำธารรอด พื้นที่ อำเภอหนองปรือ ช่วง กม. ที่ 18

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ สัญจรไม่ได้ 8 จังหวัด 18 แห่ง

โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์  พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กรมทางหลวง (ทล.) ได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ สัญจรไม่ได้ 8 จังหวัด 18 แห่ง

นอกจากนี้ ทล. ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1