อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา นราธิวาส ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 19 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1037 ราย
2 ปัตตานี 621 ราย
3 นครศรีธรรมราช 602 ราย
4 สงขลา 498 ราย
5 ยะลา 455 ราย
6 นราธิวาส 453 ราย
7 ชลบุรี 310 ราย
8 สมุทรปราการ 299 ราย
9 ประจวบคีรีขันธ์ 238 ราย
10 ระยอง 229 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา


19/10/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา นราธิวาส ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และ ระยอง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา
อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 241,876,777 ราย 
อาการรุนแรง 78,505 ราย 
รักษาหายแล้ว 219,205,154 ราย 
เสียชีวิต 4,920,377 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 45,902,575 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,093,387 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,651,910 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 8,497,868 ราย
5. รัสเซีย  󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿จำนวน 8,027,012 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,802,934 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา


วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 9,122 ราย
หายป่วยแล้ว 1,651,555 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,774,071 ราย
เสียชีวิตสะสม 18,313 ราย
---------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,678,981 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,802,934 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,313 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 18 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 66,592,321 โดส
-------
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 452,368 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 431,949 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 30,210 ราย

ที่มา -ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา
 


แนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร
แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่

- เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และทางอากาศเท่านั้น
- มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
- มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันไม่พบเชื้อโควิด
- มีใบจองที่พัก
- เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชันที่กำหนด
และตรวจหาเชื้อ โดยวิธี RT-PCR ในวันที่ 0-1
- เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้ตามความต้องการ

ที่มา : ศบค.

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,646 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา