เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

เช็คลิสต์ 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือสถานการณ์นำ้ท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด 24 ชม.

ภายหลังเว็บไซต์ "คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ" รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน้ำชี-มูล โดยหลายแห่งเริ่มมีปริมาณน้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่สถานีคลองบางบาล ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีเมืองลพบุรี ต.โพธิ์เก้าต้นอ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี หรือสถานีน้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

กำลังเป็นสถานการณ์ "มวลน้ำในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงที่ประชาชนต้องเฝ้าระวัง "น้ำท่วม" อย่างต่อเนื่องในจุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำ แต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 เป็นต้นมาหลายองค์กรภาครัฐได้พัฒนา "แอพพลิเคชั่น" เฝ้าระวังน้ำท่วม รองรับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเป็นเครื่องมือติดตามสถานการณ์น้ำอัพเดทแบบเรียลไทม์ 

การติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยขณะนี้ นอกเหนือจากการพยากรณ์อากาศจาก "กรมอุตุนิยมวิทยา" ในแต่ละวัน "กรุงเทพธุรกิจ" พาไปสำรวจแอพพลิเคชั่นเฝ้าระวังน้ำท่วม และรับแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนล่วงหน้า ดังนี้

อ่านข่าว : ปภ.อัพเดต 18 ต.ค.ร่องมรสุมผ่านไทยทำ “น้ำท่วม” 8 จว.-กระทบ 2,909 ครัวเรือน

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

1.DPM Reporter แอพพลิเคชั่นสำหรับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และเครือข่ายภาคีด้านสาธารณภัย ของกรมป้องกันสาธารณภัยเพื่อใช้รายงานข่าว และบริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย โดยในแอพพลิเคชั่นมีการแบ่งฟังชั่นใช้งาน จะมีแผนที่ข่าวรายงานพื้นที่เสี่ยง แจ้งเตือนภัยพิบัติในทุกรูปแบบ แยกเป็นหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

1.รายงานแจ้งข่าวสารารณภัย

2.รายงานประจำวัน ทั้งน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ไฟไหม้

3.รายงานสรุปสาธารณภัยประจำวัน

4.ห้องแชทสนทนา

5.แจ้งเตือนพื้นที่ใกล้เคียง

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

ios โหลดที่นี่ : https://apps.apple.com/th/app/dpm-reporter/id977297308#?platform=iphone 

Android โหลดที่นี่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.depthfirst.dpm.reporter&hl=en&gl=US

2.Thai DisAster Alert อีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทำหน้าที่รายงานสภาพอากาศ รายงานคุณภาพอากาศ พยากรณ์อากาศ รายงานปริมาณน้ำในเขื่อน ข่าวสารเตือนภัย แจ้งเหตุการณ์ ซึ่งจะมีฟังชั่นที่แตกต่างจาก "DPM Reporter" โดยแอพพลิเคชั่น Thai DisAster Alert จะคอยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วม ข่าวภัยพิบัติ พื้นที่อุณหภูมิในและภูมิภาค

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

ios โหลดที่นี่ : https://apps.apple.com/th/app/thai-disaster-alert/id1558404227 

Android โหลดที่นี่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddmp.nd&hl=th&gl=US 

3.WMSC แอพพลิเคชั่นจากกรมชลประทาน ทำหน้าที่รายงานข้อมูลจากศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเรียลไทม์ และเฝ้าระดับน้ำในอ่างกักเก็บน้ำ โดยเฉพาะตรวจสอบระดับน้ำผ่านกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นจะมีฟังชั่นแบ่งย่อย ดังนี้

1.รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

2.ข้อมูลน้ำในอ่าง โดยมีกราฟแสดงปริมาตรในอ่างขนาดใหญ่

3.ข้อมูลน้ำฝน

4.ข้อมูลน้ำท่า

5.กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ

6.ข้อมูลการเกษตร

7.กรมชลประทาน Social Network

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

ios โหลดที่นี่ : https://apps.apple.com/th/app/wmsc/id881559159?l=th 

Android โหลดที่นี่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.wmsc.app.rid.go.th 

4.Water4Thai แอพพลิเคชั่นจากสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำในประเทศไทย ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และสภาพอากาศ โดยสามารถเลือกพื้นที่ทั้งประเทศหรือเป็นรายจังหวัดในหัวข้อต่างๆได้ ดังนี้

1.ข้อมูลปัจจุบันเรื่องการเกิดฝนตกหนัก ข้อมูลจาก สบอช.

2.สถานการณ์น้ำรายวัน ข้อมูลจาก สบอช.

3.สภาพอากาศ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

4.ปริมาณน้ำฝน ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

5.ระดับน้ำในลำน้ำ ข้อมูลจากกรมชลประทาน

6.ระดับน้ำในคลอง กทม. ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร

7.CCTV ลุ่มน้ำ ข้อมูลจากกรมชลประทาน

8.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ข้อมูลจาก กฟผ.(EGAT)

9.น้ำทะเลหนุนสูงสุดประจำวัน ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

ios โหลดที่นี่ : https://apps.apple.com/th/app/water4thai/id548984244 

Android โหลดที่นี่ : https://water4thai.en.uptodown.com/android 

5.ThaiWater แอพพลิเคชั่น "คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ" ติดตามสถานการณ์น้ำ จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแอพพลิเคชั่นทำหน้าที่มอนิเตอร์สถานการณ์น้ำ ภาวะฝน อากาศ และพายุ ปริมาณน้ำในเขื่อน พร้อมรายงานปริมาณฝนตกตลอด 24 ชม. โดยเฉพาะฟังชั่นคาดการณ์ฝนและคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยได้ล่วงหน้า

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม. เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.

ios โหลดที่นี่ : https://apps.apple.com/th/app/thaiwater/id1097487200?l=th 

Android โหลดที่นี่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.nhc.thaiwater&hl=th

เปิด 5 "แอพพลิเคชั่น" พกติดเครื่อง รับมือน้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชม.