"อิสราเอล" ชี้ เสพติด "น้ำตาลเทียม" อาจก่อโรคย่อยอาหาร

"อิสราเอล" ชี้ เสพติด "น้ำตาลเทียม" อาจก่อโรคย่อยอาหาร

มหาวิทยาลัยเบนกูเรียนอิสราเอล เผย สารให้ความหวานที่มักใช้แทนน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารในระยะยาว

มหาวิทยาลัยเบนกูเรียน (BGU) ของอิสราเอล  เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารอินเตอร์เนชันนัล เจอร์นัล ออฟ โมเลคูลาร์ ไซเอนส์ (International Journal of Molecular Sciences) ระบุว่า คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทดสอบสารให้ความหวาน 6 ชนิด ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และพบว่าสารเหล่านี้แทรกแซงการสื่อสารของแบคทีเรียในร่างกาย

แม้ว่าสารทั้งหกตัวจะไม่ได้ฆ่าแบคทีเรีย แต่มีสาร 3 ตัว ได้แก่ แอสปาร์แตม ซูคราโลส และแซกคาริน ที่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อการสื่อสารของแบคทีเรีย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหรือโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร

ทางคณะนักวิจัยอธิบายว่าสารให้ความหวานทำลายกิจวัตรการสื่อสารของแบคทีเรีย ซึ่งอาจนำไปสู่การทำลายเสถียรภาพของจุลินทรีย์ในลำไส้

“งานวิจัยของเราผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารทบทวนการใช้สารให้ความหวาน” คณะนักวิจัยกล่าวสรุป

คณะนักวิจัยได้ใช้แบคทีเรียเรืองแสงเพื่อทดสอบสารให้ความหวาน เนื่องจากความสามารถเรืองแสงของแบคทีเรียเหล่านี้จะลดลง หากการสื่อสารของแบคทีเรียถูกรบกวน