“ในหลวง ราชินี” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จ.พัทลุง

“ในหลวง ราชินี” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จ.พัทลุง

“ในหลวง ราชินี” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจ.นราธิวาส ณ บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 9 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

“ในหลวง ราชินี” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จ.พัทลุง

วันนี้(4 ต.ค.64)  เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของร้อยโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส กำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อพิสูจน์ทราบในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีในพื้นที่บ้านฮูแตยือลอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และได้ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงดังกล่าว เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ณ บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ ร้อยโท กฤษณะ ฯ อย่างหาที่สุดมิได้

“ในหลวง ราชินี” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จ.พัทลุง

“ในหลวง ราชินี” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จ.พัทลุง