เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” แรงบันดาลใจจากนิทรรศการศิลปกรรมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด“หลากลาย หลายชีวิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สู่เรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่า เรียนรู้ศาสตร์พระราชา รอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพไปกับเสือหลากลาย พร้อมผองผีเสื้อ เหล่านกฮูก และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ใน “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยทรงทุ่มเทในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพื่อทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร 

 

 

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ในขณะเดียวกันทรงสืบทอดพรสวรรค์ด้านศิลปะจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงค้นพบด้วยพระองค์เองว่า ยังมีศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ทรงรักและทรงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ทรงคิดถึง หรือมีโอกาสได้ทรงทำ นั่นคือ การทำงานศิลปะ จากความสนพระทัยและหลงไหลในงานศิลปะ ทำให้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันว่า “ในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาตนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ จากผลงานดุษฎีนิพนธ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมที่ผสมผสาน 3 หลักแนวคิด ได้แก่ ความจริง ความดี ความงาม ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าที่จะพาผู้ชมไปพบกับเสือหลากหลายบุคลิก พร้อมผองผีเสื้อ และเหล่านกฮูก 

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่จะออกมาโลดแล่นถ่ายทอดเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางบริบทแวดล้อมต่างๆ นำพาเด็กๆและเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ตั้งใจทำเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนพาผู้ชมได้ชื่นชมความงามและเห็นคุณค่าในงานศิลปะ สร้างความสุขความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมทุกท่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และนำหลักธรรมคำสอน เกร็ดความรู้ต่างๆ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป”

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” เป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซีส่งเสริมคุณธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กและเยาวชนที่เดินทางไปหอศิลป์กลางหุบเขา โดยสื่อถึงหอศิลป์พิมานทิพย์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมชุด “หลากลาย หลายชีวิต” และได้หลุดเข้าไปผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าหลากลาย หลายชีวิต โดยนำคาแรกเตอร์ เสือ ผีเสื้อ และนกฮูก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปตามเรื่องราว และนำพาเด็กๆและเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามรอยคำพ่อสอน สู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน พร้อมสอดแทรกสาระเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กๆและเยาวชนสอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรับชมเพื่อซึมซับในพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถที่ทรงเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และต่อยอดงานศิลปะสู่การแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนคนไทยตามท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลที่เจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจนร่วมกันสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล ผ่านการร่วมสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

สำหรับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” มีทั้งหมด 16 ตอน จะเผยแพร่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

- YouTube : CHULABHORN Channel  

- IGTV @sirisinlapin 

- Facebook Pimarntip Art Gallery 

- Facebookโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และตารางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ทุกวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนัก เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ เวลา 04.30 น. เริ่ม 4 ตุลาคม 2564และช่อง 3 ทุกวันอังคาร หลังรายการข่าวสามมิติ เริ่ม 5 ตุลาคม 2564 

นอกจากนี้ ขอเชิญเด็กๆ เยาวชน และประชาชนร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ผ่านโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ กับสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ดาวน์โหลดได้ที่ https://line.me/S/sticker/15801893 หรือสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-3-03199-9 สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และสามารถร่วมติดตามพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะผ่านเทคโนโลยี AR Filter ได้ทางอินสตาแกรม สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต @sirisinlapin (https://www.instagram.com/sirisinlapin/)