'กรมพระศรีสวางควัฒนฯ' พระราชทานวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' แก่ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนวังหลัง

'กรมพระศรีสวางควัฒนฯ' พระราชทานวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' แก่ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนวังหลัง

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” พระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนวังหลัง เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

162641056687

วันนี้ (16 ก.ค.64) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 “ซิโนฟาร์ม” เพื่อกระจายฉีดสำหรับชาวชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

162641058617

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราช ดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมรายชื่อและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16 และวันที่ 19-21 ก.ค. 2564 ซึ่งผู้เข้ารับวัคซีนสามารถมาตามเวลาที่ได้รับการนัดหมาย เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะเรียกตามรายชื่อเพื่อเข้ารับวัคซีน เป็นการลดความแออัดและเว้นระยะห่างของผู้มารับวัคซีน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 

162641054872

162641059030

162641058834

162641055621

162641055713

162641058529