โควิด-19ยะลาพุ่ง อันดับ 2 ประเทศ สสจ.แจงเหตุ

โควิด-19ยะลาพุ่ง อันดับ 2 ประเทศ สสจ.แจงเหตุ

โควิด-19ยะลาพุ่ง 738 ราย สสจ.ไม่ได้เกิดจากคลัสเตอร์ใหญ่ เป็นการติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน จากการรวมตัวทำกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น-คนทำงาน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2564  นพ.สงกรานต์ ไหมซุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ยะลา กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ยะลา ซึ่งวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อ 738 ราย ขึ้นมาสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นของยะลา ไม่ได้เกิดจากการมีคลัสเตอร์ใหญ่แต่อย่างใด การติดเชื้อยังคงเป็นลักษณะเดิม คือ การติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน แห่งละประมาณ 10-20 คน แต่มีการกระจายเลยทำให้มีจำนวนมาก
   สาเหตุยังเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมรวมตัว เช่น งานแต่งงาน กินเลี้ยงในชุมชนในบ้าน แต่บังเอิญมีในเรื่องของครอบครัวใหญ่ด้วย เลยมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา ตอนนี้ก็ค่อนข้างกังวล เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เคยลดลงเริ่มกลับมาเพิ่มอีก จึงยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเรื่องของการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางต้องระวังเป็นพิเศษ และมีการคัดกรองการติดเชื้อในชุมชน

อ่านข่าว : ผู้ประกันตนเตรียมได้สิทธิเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19

เมื่อถามถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายลดการติดเชื้อโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้ลงให้ได้สัปดาห์ละ 10% มีแนวทางอย่างไร   นพ.สงกรานต์ กล่าวว่า ขณะนี้คนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน อาจจะต้องตั้งศูนย์สู้ภัยโควิดในสำนักงาน หน่วยบริการ ตามโรงงานสถานประกอบการ ร้านอาหาร และตลาด พยายามไม่ให้เป็นแหล่งในการแพร่เชื้อเพื่อตัดวงจรการระบาด และป้องกันการกลับไปแพร่เชื้อที่บ้าน

โดยเน้นมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดครอบจักรวาล (Universal Prevention) ในโรงงาน สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ซึ่งอาจจะต้องทำเรื่องของทำงานที่บ้าน (Work From Home) ด้วย และเน้นการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ประมาณ 10% ของหน่วยงานหรือองค์กร

 

"การตรวจ ATK จะมีการประเมินเป็นสัปดาห์ ซึ่งในเรื่องของชุดตรวจขณะนี้มีการสนับสนุนจากชุดตรวจของ สปสช. ซึ่งกำลังกระจายของในสัปดาห์นี้ โดยช่วงแรกๆ ยังสนับสนุนการตรวจในส่วนของหน่วยงานราชการและสถานประกอบการต่างๆ แต่ช่วงหลังเขาจะตั้งงบประมาณเพื่อตรวจและดูแลคนของเขาเอง" นพ.สงกรานต์กล่าว

นพ.สงกรานต์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องของวัคซีนก็ต้องรณรงค์การฉีดเพิ่มเติม อย่างมาตรการร้านอาหารอาจต้องปรับมาเป็นฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จากเดิมครบ 1 เข็ม เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเข็มที่ 2 ก็ไม่อยากจะฉีด บางคนมีนัดแล้วไม่มา ต้องรณรงค์กระตุ้นกันต่อ ซึ่งต้องทำความเข้าใจ โดยใช้ทีมงานทั้งหมด ฝ่ายปกครอง ฝ่ายภาคประชาชนช่วยกัน อาจจะเริ่มจากเคาะประตูบ้านกันอีก โดยขณะนี้ จ.ยะลาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วมากกว่า 70% ส่วนกลุ่มเสี่ยง 608 ก็ฉีดได้เกิน 60% อย่างไรก็ตาม ยังต้องเร่งการฉีดเข็มสองให้ได้เกิน 70% ด้วย ซึ่งบางส่วนยังไม่ถึงกำหนดฉีด เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีการปรับสูตรเป็นการฉีดด้วยแอสตร้าเซนเนก้า แต่ขณะนี้ใช้สูตรไขว้ ซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าฯ ก็คาดว่าจะฉีดเข็มสองได้ครบเร็วขึ้น