ขสมก. ขยายเวลายกเลิกค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 31 ธ.ค.

ขสมก. ขยายเวลายกเลิกค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 31 ธ.ค.

ขสมก. ขยายเวลาการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ออกไปอีก 3 เดือน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา  ขสมก. ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ อาทิ การให้พนักงานและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่บนรถโดยสาร การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในรถโดยสารก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน และการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ บนรถโดยสาร สำหรับให้พนักงานและผู้ใช้บริการ ล้างทำความสะอาดมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ขสมก. ได้มีการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารจากเดิมที่ใช้เงินสด เป็นการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรดังกล่าว เพื่อลดการสัมผัสเหรียญกษาปณ์และธนบัตร ซึ่งเป็นสื่อแพร่เชื้อโรค

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 3 ขสมก. จึงได้ขยายเวลาการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ออกไปอีก 3 เดือน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และเป็นการส่งเสริม ให้มีการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดอย่างต่อเนื่อง

ขสมก. ขยายเวลายกเลิกค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 31 ธ.ค.