ขสมก.เร่ง ’สกัด’ โควิด หลังพนักงานติดเชื้อกว่าพันคน

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่กระจายเป็นวงกว้าง จึงพบตัวเลขการติดเชื้อของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น ขสมก. อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้บริหารระบุว่าได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่กระจายเป็นวงกว้าง จึงพบตัวเลขการติดเชื้อของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น ขสมก. อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้บริหารระบุว่าได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งนำพนักงานกว่า 13,000 คน หรือกว่า 97% ของพนักงานทั้งหมด เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจประชาชนในการเดินทาง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ชำนาญ อยู่สอาด  ระบุ จากกรณีที่มีพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารติดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ขสมก. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ตามแนวทางที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้นำพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารกว่า 13,000 คน หรือคิดเป็น 97% ของพนักงานทั้งหมด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่ารถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 อย่างแน่นอน

สำหรับสถิติพนักงานของ ขสมก.ที่ติดเชื้อรายงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงล่าสุดถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1,116 ราย เสียชีวิตรวม 5 ราย รักษาหาย 799 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 312 ราย จากจำนวนบุคคลการทั้งหมดของ ขสมก. 13,820 คน แบ่งเป็นพนักงานขับรถ 5,773 คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร 5,863 คน พนักงานสำนักงาน 2,152 คน  และพนักงานสัญญาจ้าง 32 คน

ผู้โดยสารแตะ 4 แสนคน/วัน หลังคลายล็อก

ขณะที่จำนวนผู้โดยสารหลังการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วน ให้สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ปัจจุบันใช้บริการอยู่ที่เฉลี่ยวันละ 4 แสนคน เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคน จากเดิมก่อนมีมติผ่อนคลายมีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 3 แสนคน โดยประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากการทยอยคลายล็อกของรัฐบาล รวมถึงจะเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ผู้โดยสารก็จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติที่ 7-8 แสนคน/วัน โดย ขสมก. ได้ขยายเวลาปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิม เวลา 20.00 น. เป็นเวลา 21.00 น.เพื่อรองรับประชาชนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายกิจกรรม 

ทีมข่าว กรุงเทพธุรกิจบิซอินไซต์ รายงาน