"สหราชอาณาจักร"สั่งทหารเตรียมพร้อมขับรถบรรทุกน้ำมันแก้ปัญหาขาดคนขับรถ

"สหราชอาณาจักร"สั่งทหารเตรียมพร้อมขับรถบรรทุกน้ำมันแก้ปัญหาขาดคนขับรถ

รัฐบาลอังกฤษสั่งกองทัพเตรียมพร้อม จัดพลขับมาเป็นสิงห์รถบรรทุกตามมาตรการเพิ่มเติม แก้ปัญหาวิกฤติซัพพลายเชนจนน้ำมันเกลี้ยงปั๊ม ผลพวงขาดแคลนคนขับรถบรรทุก

ตามที่สหราชอาณาจักร (ยูเค) ขาดแคลนคนขับรถบรรทุก ส่งผลต่อเนื่องทำให้ห่วงโซ่อุปทานร้านค้าปลีกและร้านอาหารปั่นป่วนช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา น้ำมันในคลังมีไม่พอเติมให้ปั๊ม ยิ่งมีคำเตือนน้ำมันขาดแคลนเมื่อสิ้นสัปดาห์ก่อนยิ่งส่งผลให้รถยนต์ไปเข้าแถวรอเติมน้ำมันกันยาวเหยียด จนน้ำมันเกลี้ยงปั๊มในหลายเมืองทั่วประเทศ

รัฐบาลต้องแก้ปัญหาด้วยการประกาศแผนออกวีซาชั่วคราวให้คนขับรถบรรทุกต่างชาติ 5,000 คน ระงับใช้กฎหมายการแข่งขัน และดึงอดีตคนขับกลับเข้ามาทำงาน ล่าสุดสั่งให้พลขับของกองทัพจำนวนหนึ่งเตรียมพร้อมหากจำเป็นจะส่งไปขับรถบรรทุกแทน

รัฐบาลระบุว่า พลขับจะได้รับการฝึกอบรมพิเศษก่อนส่งไปขับรถบรรทุกเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤติซัพพลายเชนได้

ข้อมูลจากสมาคมค้าปลีกน้ำมัน (พีอาร์เอ) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ค้าปลีกน้ำมันอิสระที่คิดเป็น 65% ของปั๊มน้ำมันทั้งหมด 8,380 แห่งทั่วประเทศ ระบุว่าความต้องการพลังงานทำให้ปั๊มน้ำมันในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำมัน 50%-90%

พีอาร์เอกล่าวว่า น้ำมันไม่ได้ขาดแคลนแต่ปัญหาอยู่ที่การขนส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลไปยังปั๊ม

อย่างไรก็ตาม คนขับรถ ปั๊มน้ำมัน และร้านค้าปลีกกล่าวว่า ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกประมาณ 100,000 คน รุนแรงมาก อีกทั้งการขนส่งน้ำมันจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและต้องมีใบอนุญาต