28 ก.ย.นี้ โอนเงินเยียวยา "ผู้ประกันตนมาตรา 40" 1 หมื่นบาท ใครได้บ้าง?

28 ก.ย.นี้ โอนเงินเยียวยา "ผู้ประกันตนมาตรา 40" 1 หมื่นบาท ใครได้บ้าง?

28 ก.ย.นี้ "ประกันสังคม" จ่ายเงินเยียวยา "ผู้ประกันตนมาตรา 40" 10,000 บาท ใครได้บ้างเช็คด่วนที่นี่ www.sso.go.th

ความคืบหน้ากรณีแจกเงิน "ประกันสังคม" หรือเงินเยียวยาแก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" (ม.40

วันนี้ 28 ก.ย.64 เป็นวันที่ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน (เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64 หรือขึ้นทะเบียนไม่ทันกรอบเวลารอบแรก) 

ถึงคิวจะได้รับเยียวยา ทั้ง "รอบ 1" และ "รอบ 2" รวมกันรวดเดียวเลย 10,000 บาท 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี "พร้อมเพย์" ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน แต่เนื่องจากไม่สามารถโอนจ่ายในคราวเดียวกันได้ "ประกันสังคม" จะจ่ายตามลำดับเลขบัตรประชาชน

"ผู้ประกันตนมาตรา 40" ได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 แล้วผู้ประกันตนบางรายยังไม่ได้เงินจำนวน 5,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จึงได้แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 40 บางรายยังไม่ได้เงินจำนวน 5,000 บาท ว่า หากสมัครตามหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอ "ทบทวนสิทธิ" โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ทาง www.sso.go.th

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" 

  • ผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th
  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้
  • ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมใน 29 จังหวัด ที่ตนเองสมัครเป็นผู้ประกันตน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม