“ในหลวง”พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท

“ในหลวง”พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท

“ในหลวง” พระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศิริ ปะทะขีนัง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

“ในหลวง”พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท

อาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทาน ได้แก่ ข้าวเหนียว และปีกไก่ทอดกระชายขาว โดยมี นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์