โควิด-19ดิสรัปโมเดลอสังหาฯภูเก็ต‘นิวเจนไทย’แห่ลงทุนหมื่นล้าน

โควิด-19ดิสรัปโมเดลอสังหาฯภูเก็ต‘นิวเจนไทย’แห่ลงทุนหมื่นล้าน

ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ “พฤติกรรม”ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติต่ออสังหาริมทรัพย์ไทยเปลี่ยนไป! โดยเฉพาะ“ภูเก็ต”ลูกค้าไทยหันมา“ซื้อ”มากกว่า“เช่า”ขณะที่ชาวต่างชาติเช่าระยะยาวมากขึ้นส่วน“นิวเจน”แห่ลงทุนมูลค่าหมื่นล้านในธุรกิจเชิงการแพทย์ รีสอร์ท กีฬา

ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ “พฤติกรรม” ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติต่ออสังหาริมทรัพย์ไทยเปลี่ยนไป! โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว ด้วยซัพพลายในตลาดคงเหลือปริมาณมาก ส่งผลดีต่อการ “ซื้อ” มากกว่า “เช่า” ทั้งเป็นอานิสงส์ต่อเนื่องชาวต่างชาติ เช่าระยะยาว มากขึ้น ขณะที่กลุ่มดีเวลลอปเปอร์ปรับโมเดลการลงทุนรับดีมานด์ตลาด อพาร์ตเมนต์ มากกว่า โรงแรม หรือคอนโดมิเนียม ทั้งเป็นโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ หรือ “นิวเจน”  ลงทุนธุรกิจเชิงการแพทย์ รีสอร์ท กีฬา มากขึ้นรองรับตลาดที่จะฟื้นกลับมาในอนาคต 

โควิด-19ดิสรัปโมเดลอสังหาฯภูเก็ต‘นิวเจนไทย’แห่ลงทุนหมื่นล้าน

อิสระ บุญยัง  ประธานคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังโควิดโมเดลการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตได้เปลี่ยนไปจากเดิมผู้เช่ากลายเป็นผู้ซื้อ เพราะซัพพลายที่เข้าไปในตลาดทุกระดับราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ โลคัลดีมานด์ ทั้งกลุ่มทำงาน นักศึกษา หรือกลุ่มที่เข้ามาทำธุรกิจในภูเก็ตเริ่มหันมาซื้อแทนเช่าอยู่มากขึ้น ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวเดิมที่เช่าระยะสั้นเป็นรายวันหรือสัปดาห์เริ่มเช่าระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป

ขณะเดียวกันดีเวลลอปเปอร์หลายรายที่ทำโรงแรมเปลี่ยนมาทำเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าระยะยาว30 ปี ส่วนผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมที่ไม่สามารถปล่อยเช่ารายวันได้ปรับตัวมาทำเป็นอาคารให้เช่าระยะยาว ให้ผู้สนใจรายย่อยมาเช่าต่อและสามารถปล่อยเช่ารายวันได้ เป็นทิศของการปรับตัวของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด

 “ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตทั้งกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างประเทศจะกลับมาพร้อมกัน เนื่องจากกำลังซื้อที่จะเกิดขึ้นได้ต้องพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามากระตุ้น”

จากสถานการณ์โควิดนอกเหนือจากการปรับตัวของผู้ประกอบการแล้ว ในส่วนหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เสนอรัฐบาล ว่า แก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ เช่น ขอให้เลื่อนเวลาใบขออนุญาตก่อสร้างออกไปทั้งประเทศอีก2 ปีเริ่มต้นในปี2567 เพราะจะมีผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหนี้ และขอให้มีการปรับเปลี่ยนประโยชน์ของการใช้อาคารได้ เช่น จากอาคารโรงแรมมาใช้เป็นอาคารสำนักงานได้ไหม เพราะหลายจังหวัดจดทะเบียนโรงแรมได้ไม่ถึง 40% เพราะติดปัญหาเรื่องผังเหมืองจึงเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะตัวผังเมืองหลังเกิดโควิด ควรจะต้องปรับใหม่ให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปให้ทุกจังหวัดมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่อย่ากระจุกตัวตรงกลางเหมือนในกรุงเทพฯ
 

ธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามา ขณะนี้จึงยังประเมินสถานการณ์ว่า “ดี” ไม่ได้เพราะเรายังไม่มีนานาชาติที่สนใจกลับเข้ามาในเวลานี้ 

ก่อนหน้านี้มีการลงทุนซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดในภูเก็ตมาจากกลุ่มคนจีน และรัสเซียที่นิยมชมชอบซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและซื้อเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันทั้งประชาชนทั้ง 2 ประเทศนี้รัฐบาลยังไม่อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศดังนั้นอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตซบเซาก็ยังไม่สามารถที่จะวัดผลได้ หลังโควิดนี้จะเป็นอย่างไร หรือระหว่างนี้จะเป็นอย่างไร จึงได้แต่รอเวลา

อย่างไรก็ตาม เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในภูเก็ต คือมีกลุ่มนักลงทุนคนไทยเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก เริ่มมาจับจองพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ในรูปแบบของการบริหารการท่องเที่ยว แนวใหม่ในเชิงการแพทย์ รีสอร์ท กีฬา ต่างๆ เข้ามาทำธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากธุรกิจเดิมที่เคยทำและเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต มีอนาคตที่เติบโต ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาในภูเก็ตในช่วงเวลานี้คิดเป็นมูลค่า “หมื่นล้านบาท” ซึ่งเกิดจากการซื้อขายที่ดิน และการลงทุนโครงการในรูปแบบใหม่ ๆ หรือธุรกิจใหม่ที่คนไทยสนใจ ถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่ไม่ใช่เป็นรายย่อยที่เป็นการอยู่อาศัยแต่เป็นเรื่องของการลงทุนซื้อที่ดินหรือพัฒนาที่ดินเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจเชิงรุกของ “นักธุรกิจนิวเจน” ที่เข้ามาลงทุนในภูเก็ต

ธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประเมินว่า จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านส่งผลกระทบอสังหาริมทรัพย์สงขลารุนแรงแม้จะมีเคลื่อนยนต์ทางเศรษฐกิจหลายตัวอย่างอุตสาหกรรม ส่งออก ยังได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้กำลังซื้อ  ยอดขาย และการเปิดตัวใหม่ลดลง

จึงได้แต่หวังว่า การฉีดวัคซีนจะครอบคลุม 80-100% ทำให้เกิดความมั่นใจ และกำลังซื้อกลับมา ส่งผลให้ไตรมาส 2 ปี 2565 ตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะฟื้นตัวภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีโควิดระลอกใหม่!