หนุนแท็กซี่ติด ‘ฉากกั้น’ เพิ่มความปลอดภัย

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ยังน่าเป็นห่วงทำให้ประชาชนที่ต้องเดินทางมาทำงานด้วยขนส่งสาธารณะ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเดินทาง ส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการรถแท็กซี่เพราะความสะดวกสบาย โดยป้องกันตัวเองเต็มที่ ใส่หน้ากาก พกแอลกอฮอล์

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ยังน่าเป็นห่วงทำให้ประชาชนที่ต้องเดินทางมาทำงานด้วยขนส่งสาธารณะ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเดินทาง ส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการรถแท็กซี่เพราะความสะดวกสบาย โดยป้องกันตัวเองเต็มที่ ใส่หน้ากาก พกแอลกอฮอล์ ส่วนผู้ที่ไม่ใช้บริการเนื่องจากราคาค่อนข้างแพง ไม่สามารถจ่ายค่าแท็กซี่ได้บ่อย จะใช้บริการเฉพาะเวลาจำเป็น บางคนเลี่ยงการใช้รถสาธารณะตั้งแต่มีโควิด ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ อยากให้คนขับฉีดวัคซีนให้ครบ ติดตั้งฉากกั้นระหว่างที่นั่งผู้ขับรถกับผู้โดยสาร เพื่อลดความเสี่ยงทั้งสองฝ่าย