“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่รพ.อ่างทอง

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่รพ.อ่างทอง

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลอ่างทอง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด และถึงขณะนี้ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อที่อาการหนักหลายราย และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจน ลดอัตราการใช้เครื่องช่วยหายใจและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่รพ.อ่างทอง

วันนี้(16 ก.ย.64) โรงพยาบาลอ่างทอง จัดพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานดังกล่าว โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ 

ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา