โควิดวันนี้ นนทบุรี ติดเชื้อ 297 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

โควิดวันนี้ นนทบุรี ติดเชื้อ 297 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

"โควิดวันนี้" นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อ 297 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน มีอาการ 205 ราย ไม่มีอาการ 92 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน 154 ราย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.นนทบุรี สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 15 หลังจากคลาย Lock down) วันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 297 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 143 ราย เพศชาย 154 ราย ต่างชาติ 9 ราย (พม่า 7 ราย กัมพูชา 1 ราย และลาว 1 ราย)

 

ภูมิลำเนา

  • อำเภอบางบัวทอง 101 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 70 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 48 ราย
  • อำเภอเมือง 40 ราย
  • อำเภอบางกรวย 24 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 14 ราย

 

มีอาการ 205 ราย คิดเป็น 69.02 % ไม่มีอาการ 92 ราย คิดเป็น 30.98 %

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

  • ไม่เคยได้รับวัคซีน 154 ราย คิดเป็น 51.85%
  • รับวัคซีน 1 เข็ม 99 ราย คิดเป็น 33.33%

    AstraZeneca 74 ราย

    Sinovac 17 ราย

    Sinopharm 5 ราย

    Pfizer 3 ราย

  • รับวัคซีน 2 เข็ม 44 ราย คิดเป็น 14.81%

    Sinovac I+ Sinovac II = 17 ราย 5.7%

    Sinopharm I+ Sinopharm II =11 ราย 3.7%

    Sinovac I + AstraZeneca II = 6 ราย 2.0%

    AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 10 ราย 3.4%

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 297 ราย

- จุดตรวจคัดกรอง อำเภอบางบัวทอง 17 ราย

- จุดตรวจคลินิกทางเดินหายใจ ARI รพ.บางใหญ่ 11 ราย

- จุดตรวจ CI ตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ 8 ราย

- อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 7 ราย

- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 28 ราย

- ขับแท็กซี่ 2 ราย

- รปภ. 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

- พนักงาน Line man

- ขับวินมอเตอร์ไซด์ J&T

- พนักงานบริษัท เมโทร

- พนักงาน IT

- พนักงานขับรถ

- พนักงานคลัง CP

- พนักงานส่งอาหาร

- ลูกจ้างประกันสังคม

- พนักงานนวด

โควิดวันนี้ นนทบุรี ติดเชื้อ 297 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2772 ราย
2 สมุทรปราการ 1351 ราย
3 ชลบุรี 835 ราย
4 ระยอง 680 ราย
5 ราชบุรี 487 ราย
6 สมุทรสาคร 404  ราย
7 นนทบุรี 359 ราย
8 นราธิวาส 354 ราย
9  ปราจีนบุรี 345 ราย
10 สงขลา 327 ราย