รฟท. วิ่งรถเชิงสังคมเพิ่มอีก 20 ขบวน เริ่ม 15 ก.ย.นี้

รฟท. วิ่งรถเชิงสังคมเพิ่มอีก 20 ขบวน เริ่ม 15 ก.ย.นี้

รฟท. เพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม 20 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด เริ่ม 15 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) รฟท. จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
 

สายเหนือ 4 ขบวน

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ
  • ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ - สุรินทร์ - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทาง

ปลายทางเป็น นครราชสีมา - สุรินทร์ - นครราชสีมา

  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย

 
สายใต้ 4 ขบวน

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพ
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง - สุไหงโกลก - พัทลุง

สายตะวันออก 4 ขบวน  

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ

ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ - อรัญประเทศ - กรุงเทพ
 
สายแม่กลอง 4 ขบวน

  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง

 

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย