โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 771 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ  ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 771 นาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจมี ดังนี้

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง

 

อ่านรายชื่อเพิ่มเติม คลิกที่นี่