ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า "ณรัชต์-ปณต-กฤษดา"

ราชกิจจาฯเผยแพร่ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ "ณรัชต์-ปณต-กฤษดา"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ประกาศระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

จำนวน 3 คน ดังนี้

1.พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันท์

2.พลโทปณต แสงเทียน

3.พลโทกฤษดา สาริกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่้ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค.

 

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า  "ณรัชต์-ปณต-กฤษดา"