ในหลวง มีพระราชสาส์นในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ในหลวง มีพระราชสาส์นในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังจอมพล คิม จ็อง อึน เลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลี ประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564 ความว่า 

จอมพล คิม จ็อง อึน

เลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลี

ประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

กรุงเปียงยาง

ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว