"ในหลวง" มีพระราช​สาส์นแสดงความ​เสีย​พระราช​หฤทัย กรณีพายุเฮอร์ริเคนไอดา

"ในหลวง" มีพระราช​สาส์นแสดงความ​เสีย​พระราช​หฤทัย กรณีพายุเฮอร์ริเคนไอดา

“ในหลวง” มี “พระราช​สาส์น” ​แสดงความ​เสีย​พระราช​หฤทัย​ไปยัง ประธานาธิบดี​สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับอุทกภัยจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา ในสหรัฐอเมริกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดอุทกภัย จากพายุเฮอร์ริเคนไอดา (Ida) ในรัฐลุยเซียนาและในอีกหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยร้ายแรง ในรัฐลุยเซียนา รัฐมิสซิสซิปปี รัฐแอละแบมา รัฐเทนเนสซี และในอีกหลายรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งในทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งด้วยชีวิตของผู้คนที่สูญสิ้นไปเป็นจำนวนมาก อุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นการ กระตุ้นเตือนที่ทรงพลังถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการระดมสรรพกำลังที่ผู้นำนานาประเทศ โดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีได้ตอกย้ำให้ความสำคัญ เพื่อเผชิญความท้าทายอันอุกฤษฏ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริง มายังท่านประธานาธิบดี ตลอดถึงผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียอันใหญ่หลวงจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบททดสอบอันยิ่งยวดนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววัน นำไปสู่การฟื้นฟูที่สมบูรณ์และรวดเร็ว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว