BPP ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสหรัฐ มูลค่ากว่า 1.14 หมื่นล้าน

BPP ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสหรัฐ มูลค่ากว่า 1.14 หมื่นล้าน

BPP เผยบริษัทย่อย BPPUS จับมือ BKV บริษัทในเครือบ้านปู ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I รัฐเท็กซัสในสหรัฐ มูลค่าการลงทุนรวม 430 ล้านเหรียญ หรือราว 14,147 ล้านบาท คาดดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 4/64

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัท Banpu Power Us Corporation (BPPUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บ้านปู (BANPU) ที่ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.3 ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) โดยถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564 บริษัท BKV-BPP Power LLC ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในบริษัท Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าก๊ซธรรมชาติ Temple I ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่ากรลงทุนรวม 430 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ เทียบเท่า 14,147 ล้านบาท (เป็นเงินลงทุนของ BPP ตามสัดส่วนการลงทุน 215 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ เทียบเท่า 7,074 ล้านบาท)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย โดยเงินลงทุนสำหรับโครงการนี้มาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โดยการลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2564

โรงไฟฟ้า Temple I เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊ซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิต 768 เมกะวัตต์ (โดยเป็นกำลังการผลิตของ BPP ตามสัดส่วนการลงทุน 384 เมกะวัตต์) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมเศรษฐกิจและประชากรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines หรือ CCGT ที่มีประสิทธิภาพสูง

มีการติดตั้งระบบการจัดการมลภาวะให้อยู่ในระดับต่ำ มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าให้สอดรับกับรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้า อยู่ในลำดับการเรียกจ่ายไฟฟ้า (Merit Order) ที่ดี ซึ่งเหมาะกับสภาพและการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของ Electric Reliability Council of Texas หรือ ERCOT อีกทั้งโรงไฟฟ้าก๊าชธรรมชาติแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตอยู่แล้ว จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

โดยการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างรากฐานการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นการก้าวสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าและเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่เปิดเสรีอีกด้วย และเป็นการลงทุนเพื่อการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

โครงสร้างการลงทุนผ่าน บริษัท BKV-BPP Power LLC ได้ผ่านการพิจารณาอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยการผนวกกำลัง (Synergy) ระหว่าง BPP และ BKV ซึ่ง BPP เป็น Flagship ภายใต้กลุ่ม BANPU ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (Technical Know-how) และมุ่งเน้นการพัฒนาลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ High Efficiency, Low Emission (HELE) ซึ่งมีเป้าหมายการเติบโตอย่างชัดเจน

และ BKV ซึ่งเป็นอีก Flagship สำคัญภายใต้กลุ่ม BANPU เป็น 1 ใน 20 ผู้ผลิตก็าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งการบริหารจัดการ (Operational Management) แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวขาญในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงการดูแลชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งความสามารถในการแสวงหาโอกาสการลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น การร่วมลงทุนในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนวกกำลังระหว่าง BPP และ BKV ซึ่งมีทรัพยากรที่ได้จัดสรรไว้ในโครงสร้างการลงทุนนี้อย่างครบถ้วนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน โดย BKV มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการร่วมพิจารณาการลงทุน โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจก็าซธรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ และ เป็นเชื้อเพลิงหลักเพื่อการผลิตไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอมริกาอีกด้วย และความเข้าใจในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของตลาด ERCOT เพื่อช่วยให้การลงทุนในครั้งนี้สร้างผลตอบแทนอย่างสูงสุด ผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้ง BPP และ BKV