'ติดเชื้อโควิด 19' วันนี้ ชลบุรียอดพุ่ง 914 ราย เช็คด่วนนัดฉีดวัคซีน

'ติดเชื้อโควิด 19' วันนี้ ชลบุรียอดพุ่ง 914 ราย เช็คด่วนนัดฉีดวัคซีน

อัพเดท "ติดเชื้อโควิด 19" วันนี้ ชลบุรียอดพุ่ง 914 ราย เช็คด่วนนัดฉีดวัคซีน

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จังหวัดชลบุรีพบรายใหม่จำนวน 914 ราย ยอดสะสม 24420 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย ยอดสะสม 120 ราย

1. Cluster บริษัท อีซี่ โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพนัสนิคม 6 ราย
2. Cluster หอพักคูณอนันต์ อำเภอศรีราชา 4 ราย
3. Cluste แคมป์งานก่อสร้าง บริษัท CP RAM อำเภอศรีราชา 3 ราย
4. Cluster บริษัท แด-เอ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบึง 5 ราย
5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 21 ราย
6. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
7. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 23 ราย
8. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด
8.1 กรุงเทพมหานคร 6 ราย
8.2 จังหวัดระยอง 5 ราย
8.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
9.1 ในครอบครัว 264 ราย
9.2 จากสถานที่ทำงาน 170 ราย
9.3 บุคคลใกล้ชิด 43 ราย
9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 118 ราย
11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 241 ราย

หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จากตรวจเชิงรุกประกันสังคม ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 0 ราย สะสม 211 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,443 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,429 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท


ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลาพยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

162760594757162760591634

ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุน
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Sinovac) เป็นเข็มที่ 1
และจะได้รับ (AstraZeneca) เป็นเข็มที่ 2
จึงขอให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ผ่าน LINE หมอพร้อม หรือ Application หมอพร้อม
ตั้งแต่วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2564
(เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เท่านั้น)
ให้ท่านไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่นัดหมาย และเวลา
ที่ท่านลงทะเบียนไว้ใน “หมอพร้อม’’
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ยกเว้น 1.รพ.บ้านบึง ฉีดวันที่ 30 ก.ค.2564
2.รพ.หนองใหญ่ ฉีดวันที่ 1 ส.ค.2564
3.รพ.พานทอง ฉีดวันที่ 2 ส.ค.2564
4.รพ.วิภารามแหลมฉบัง ฉีดวันที่ 2 ส.ค.2564
5.รพ.อาภากร ฉีดวันที่ 2 ส.ค.2564
6.รพ.เมืองพัทยา ฉีดวันที่ 2 ส.ค.2564
7.รพ.มะเร็งชลบุรี ฉีดวันที่ 2 ส.ค.2564
8.รพ.ค่ายนวมินทร์ ฉีดวันที่ 2 ส.ค.2564
9.รพ.วิภารมอมตะ ฉีดวันที่ 3 ส.ค.2564
10.รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ฉีดวันที่ 3 ส.ค.2564
11.รพ. สิริกิติ์ ฉีดวันที่ 3 ส.ค.2564
12.รพ.เกาะจันทร์ ฉีดวันที่ 3 ส.ค.2564
13.รพ.วัดญาณฯ ฉีดวันที่ 3 ส.ค.2564
14.รพ.พนัสนิคม ฉีดวันที่ 3 ส.ค.2564
สถานที่รับบริการ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
รพ.ชลบุรี ไปฉีดวัคซีนที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ไปฉีดวัคซีนที่ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชั้น 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพ.พนัสนิคม ไปฉีดวัคซีนที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม (โรงไม้ขีดเก่า) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
รพ.พานทอง ไปฉีดที่ โดมอเนกประสงค์ ด้านหลังเทศบาลพานทอง