ตลท. สั่งTEAM ติด"แคชบาลานซ์" พร้อมยกระดับคุม DIMET เป็นขั้น 2 ถึง 4ส.ค.64

ตลท. สั่งTEAM ติด"แคชบาลานซ์" พร้อมยกระดับคุม DIMET เป็นขั้น 2 ถึง 4ส.ค.64

ตลท. สั่ง TEAM และ KWM-W2 ติด แคชบาลานซ์ ถึง 4 ส.ค. และ 6 ส.ค.ตามลำดับ พร้อมจับ DIMET แม่-ลูก ยกระดับกำกับการซื้อขาย ขึ้นเป็นระดับ 2 จนถึง 4 ส.ค. หลังจากติด แคชบาลานซ์แค่วันเดียว 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า ได้ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance    ช่วงเวลากำกับตั้งแต่ 15 ก.ค.64 ได้แก่ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM  กำกับถึง 4 ส.ค. 2564 และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) กำกับถึง 6 ส.ค.2564
 

ขณะเดียวกัน  กำกับการซื้อขาย  ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance ตั้งแต่ 15 ก.ค. -4 ส.ค.2564  ได้แก่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ  DIMET ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (DIMET-W3)
และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) 

ทั้งนี้ DIMET , DIMET-W3 และ DIMET-W4 ถูกตลท.กำกับการซื้อขายระดับ 1 เมื่อวานนี้ ก่อนถูกเพิ่มมาตรการควบคุมเป็นระดับ 2 ภายในวันเดียว  โดย นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงกับตลท.ว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขาย และไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย รวมถึงไม่มีสารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง