พาณิชย์เตรียมกำหนดราคาอ้างอิงชุดตรวจโควิด-ฟ้าทะลายโจรหลังราคาพุ่ง

พาณิชย์เตรียมกำหนดราคาอ้างอิงชุดตรวจโควิด-ฟ้าทะลายโจรหลังราคาพุ่ง

 “จุรินทร์”  เผย พาณิชย์-สาธารณสุข ร่วมพิจารณากำหนดราคาอ้างอิง ชุดตรวจวิด Rapid test และ ยาฟ้าทลายโจรหลังราคาในตลาดพุ่งสูง ตามความต้องการของประชาชน

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   ให้สัมภาษณ์ถึงการควบคุมชุดตรวจโควิดและราคายาฟ้าทะลายโจรที่มีราคาพุ่งสูงขึ้น ว่า     ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test   ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้และเบื้องต้นยังไม่ได้อนุญาตให้มีการขายในตลาดทั่วไปแต่ใช้ในเฉพาะในโรงพยาบาลสถานพยาบาลเท่าหรือคลีนิคเอกชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การมีผู้นำไปขายในออนไลน์ถือว่ามีความผิด อย.จะเป็นผู้เข้าไปดำเนินการตามกฎหมายเมื่อพบการกระทำความผิดกฎหมาย และเมื่อไม่มีวันมานี้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพิ่งออกประกาศอนุญาตให้ประชาชนสามารถไปซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชชกรเพื่อประชาชนเข้าถึงและนำไปใช้กับตนเองที่บ้านได้ แต่ยังไม่มีการปฏิบัติเพราะ อย.ยังอยู่ระหว่างการรับขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเพื่อขออนุญาตขึ้นทะเบียน

ส่วนการควบคุมราคา Rapid Antigen Test ขณะนี้กระทรวงฯกำลังรอข้อมูลรายละเอียดจากอย.ว่า มีนำเข้ากี่ราย จำนวน  ต้นทุนการนำเข้า และราคาต้นทุนเท่าไร พร้อมความเห็นของอย.ว่าราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไร และแต่ละชนิดราคาเท่าไร  กระทรวงฯพร้อมดำเนินการตามที่อย.เสนอมา ซึ่งการคุมราคาไม่ยากแต่การกำหนดราคาที่สอดคล้องกับต้นเรื่องที่มีความหลากหลายของยี่ห้อ คุณภาพ มาตรฐาน และราคาต้นทุน ที่มีความแตกต่างกัน จึงต้องดูด้วยความรอบคอบว่าถ้าไปกำหนดราคาในระดับหนึ่งจะมีผลเป็นการสกัดไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ เพราะถ้านำเข้ามาแล้วไม่กำไรก็ไม่มีผู้นำเข้ามาทำให้สุดท้ายประชาชนจะไม่สามารถมี Rapid Antigen  test ใช้ได้

             

ทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้ที่ตนได้เสนอที่ประชุม ครม. คือ  1.ตนได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ขอให้องค์การเภสัชกรรมเร่งนำเข้า Rapid  Antigen test ให้มากและเร็วที่สุดเพื่อนำมาจำหน่ายในราคาที่ถูกที่สุดให้กับประชาชน จะได้กลายเป็นราคาชี้นำในตลาด 2. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรเร่งรัดการนำเข้ามาให้มากที่สุดเพื่อนำมาแจกฟรีให้กับประชาชน เพราะมีงบประมาณและสามารถแจกฟรีได้ซึ่งขณะนี้ทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรม กับ สปสช.ประชุมร่วมกันแล้วจะมีแผนที่จะนำเข้ามา 10 ล้านชุด

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับราคาของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของประชาชนสูงเพราะเห็นว่าสามารถป้องกันโควิด- 19 ได้ แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่เพิกเฉยในเรื่องนี้  ซึ่งสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง เป็นพืชสมุนไพรผู้ปลูกที่ตรวจสอบทั้งหมดเป็นผู้ปลูกรายย่อยไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน โดยปริมาณของวัตถุดิบการผลิตจึงไม่เสถียรขึ้นอยู่กับภาวะความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง ด้านราคาก็เช่นเดียวกัน จะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแต่ละช่วงน  โดยขณะนี้อย.ได้ขึ้นเป็นบัญชียาหลัก โรงพยาบาลสามารถจ่ายให้กับผู้ป่วยและเบิกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับบัญชียาหลักอื่น อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายต้องการให้มีการควบคุมราคาให้มีความเหมาะสมซึ่งขณะนี้ได้มีการร่วมประชุมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ องค์การเภสัชกรรม(อภ.)และอย.กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเกี่ยวข้อง

             

โดยที่ประชุมเบื้องต้นเห็นว่าหากจะควบคุมราคาต้องรอบคอบเพราะขณะนี้เป็นเพียงสถานการณ์เฉพาะกิจที่มีความต้องการสูง ถ้าควบคุมจะทำให้ขาดตลาดหรือไม่ และการผลิตก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ จะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์หรือไม่ แต่หากทาง อภ.และอย.เห็นว่าควรจะมีการควบคุมราคาก็เสนอให้กระทรวงพาณิชย์โดยคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)มีมติให้ฟ้าทะลายโจรเป็นสินค้าควบคุมได้ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ขณะนี้ต้องยอมรับว่าราคาฟ้าทะลายโจรปรับตัวพุ่งแรงมาก ซึ่งจากการตรวจสอบต้นทุนการผลิตฟ้าทะลายโจร ราคาเพิ่มขึ้น 100 % จากปกติกิโลกรัมละ 400 บาทก็ขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 800 บาท และยังหายากอีกด้วย  ดังนั้นต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบโดยเน้นว่า ประชาชนต้องเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจรได้ โดยขณะนี้ตนได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปสำรวจราคาอ้างอิงควรเป็นเม็ดละเท่าไรจึงจะเหมาะสมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตได้และของต้องไม่ขาดตลาด ประชาชนสามารถซื้อได้ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมระหว่างผู้ผลิต อภ. อย. ผู้ผลิต  เมื่อได้ราคาที่เหมาะสมแล้วหากมีการขายเกินราคาหรือค้ากำไรเกินควรก็จะมีความผิดตามมาตรา 29 มีโทษจำคุก 7 ปีหรือปรับ 1.4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ